en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Am păcătuit înaintea Domnului, n-am ascultat de el.

Citire din cartea lui Baruh 1,15-22

15 De partea Domnului Dumnezeului nostru este dreptatea, de partea noastră este ruşinea feţei, precum se vede astăzi, ruşine pentru locuitorii din Iudeea şi pentru cei din Ierusalim, 16 pentru regii şi conducătorii noştri, pentru preoţii noştri, pentru profeţii şi părinţii noştri, 17 pentru că am păcătuit înaintea Domnului, n-am ascultat de el, 18 n-am luat aminte la glasul Domnului Dumnezeului nostru care ne îndemna să urmăm poruncile pe care ni le-a dat. 19 Din ziua în care Domnul i-a scos pe părinţii noştri din ţara Egiptului şi până în ziua de astăzi, noi ne-am împotrivit Domnului Dumnezeului nostru şi ne-am încăpăţânat în a nu asculta de glasul lui. 20 Şi aşa s-au abătut peste noi, precum se vede în ziua de astăzi, nenorocirea şi blestemul cu care Domnul ne-a ameninţat prin Moise, slujitorul său, în ziua în care i-a scos pe părinţii noştri din Egipt, pentru a ne da o ţară în care curge lapte şi miere. 21 Cu toată dojana profeţilor pe care el ni i-a trimis, noi tot n-am ascultat de glasul Domnului Dumnezeului nostru, 22 ci fiecare dintre noi a umblat după poftele inimii sale, am slujit dumnezeilor străini şi am săvârşit ceea ce este rău în ochii Domnului Dumnezeului nostru.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 78,1-2.3-5.8.9 (R.: cf. 9bc)

R.: Pentru slava numelui tău, eliberează-ne, Doamne!

1 Dumnezeule, popoarele păgâne au năvălit în moştenirea ta,

au pângărit templul tău cel sfânt

şi au prefăcut Ierusalimul într-un morman de ruine.

2 Trupurile neînsufleţite ale slujitorilor tăi

le-au dat ca hrană păsărilor cerului

şi carnea credincioşilor tăi au dat-o fiarelor sălbatice. R.

 

3 Le-au vărsat sângele ca apa împrejurul Ierusalimului

şi n-a fost nimeni ca să-i îngroape.

4 Am ajuns de ocara vecinilor noştri,

de batjocura şi râsul celor care ne înconjoară.

5 Până când, Doamne, vei stărui în mânia ta?

Cât timp va mai arde mânia ta ca focul? R.

 

8 Nu-ţi mai aminti de nelegiuirile noastre de demult,

ci să ne întâmpine degrabă îndurarea ta,

căci suntem cu totul lipsiţi de putere. R.

 

9 Ajută-ne, Dumnezeule, mântuitorul nostru,

pentru slava numelui tău!

Eliberează-ne şi iartă-ne păcatele,

pentru numele tău. R.ALELUIA Ps 94,8ab

(Aleluia) Astăzi nu vă împietriţi inimile,

ci ascultaţi glasul Domnului. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Cine mă dispreţuieşte pe mine îl dispreţuieşte pe cel care m-a trimis pe mine.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 10,13-16

În acel timp, 13 Isus a spus: „Vai ţie, Corazine, vai ţie, Betsaida, căci dacă s-ar fi făcut în Tir şi în Sidon minunile care s-au făcut în voi, locuitorii lor de mult s-ar fi îmbrăcat în haine de doliu şi s-ar fi aşezat în cenuşă în semn de pocăinţă. 14 De aceea Tirului şi Sidonului le va fi mai uşor la judecată decât vouă. 15 Şi, tu, Cafarnaum, îţi închipui că vei fi înălţat până la cer? Nu. Vei fi aruncat în jos până la iad! 16 Cine vă ascultă pe voi pe mine mă ascultă; şi cine vă dispreţuieşte pe voi pe mine mă dispreţuieşte; iar cine mă dispreţuieşte pe mine îl dispreţuieşte pe cel care m-a trimis pe mine”.

Cuvântul Domnului