en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Ai dat vreodată porunci zorilor? Te-ai plimbat vreodată pe fundul oceanului?

Citire din cartea lui Iob 38,1.12-21; 39,33-35

1 Din mijlocul furtunii Domnul i-a spus lui Iob: 12 „De când eşti, ai dat vreodată porunci dimineţii? Ai arătat zorilor locul lor, 13 ca să apuce capetele pământului şi să-i scuture pe cei răi de pe el? 14 Zorile dau pământului culoarea rumenie şi fac ca toate lucrurile să apară ca îmbrăcate în veşminte colorate. 15 Ele îi lipsesc pe cei răi de lumină şi zdrobesc braţul care se ridică pentru a lovi. 16 Ai pătruns tu vreodată până la izvoarele mării sau te-ai plimbat vreodată pe fundul oceanului? 17 Ţi s-au deschis ţie vreodată porţile morţii sau ai văzut intrarea care duce în ţara umbrelor? 18 Ai cuprins tu cu privirea întinderea pământului? Vorbeşte dacă ştii toate acestea! 19 Unde este drumul care duce la lăcaşul luminii? Şi întunericul unde-şi are locuinţa? 20 Poţi tu să le urmăreşti până la hotarul lor sau măcar să cunoşti potecile care duc la locuinţele lor? 21 Desigur, ar trebui să ştii, pentru că pe atunci erai deja născut şi numărul zilelor tale este aşa de mare!” 39,33 Atunci Iob i-a răspuns Domnului: 34 „Iată-mă, am fost uşuratic, ce ţi-aş mai putea răspunde? Îmi pun mâna la gură. 35 Am vorbit o dată şi încă o dată nu voi mai vorbi; am vorbit a doua oară, dar nu voi mai adăuga nimic!”

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 138,1-3.7-8.9-10.13-14ab (R.: 24b)

R.: Călăuzeşte-mă, Doamne, pe calea veşniciei!

1 Doamne, tu mă observi de aproape şi mă cunoşti;

2 ştii când mă aşez şi când mă scol;

pătrunzi de departe gândurile mele;

3 fie că umblu, fie că stau culcat, nimic nu-ţi scapă;

toate cărările mele îţi sunt cunoscute. R.

7 Unde aş putea merge departe de duhul tău

şi unde aş putea fugi dinaintea feţei tale?

8 Dacă m-aş urca la cer, tu eşti acolo;

dacă m-aş coborî în împărăţia morţilor, tu eşti de faţă. R.

 

9 Dacă aş lua aripile aurorei

şi m-aş opri dincolo de mare,

10 şi acolo mâna ta m-ar conduce

şi dreapta ta m-ar cuprinde. R.

 

13 Pentru că tu ai format rărunchii mei,

m-ai ţesut în sânul mamei mele.

14ab Te laud pentru că sunt o făptură atât de minunată!

Lucrările tale sunt admirabile! R.

 

ALELUIA Ps 94,8ab

(Aleluia) Astăzi nu vă împietriţi inimile,

ci ascultaţi glasul Domnului. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Cine mă dispreţuieşte pe mine îl dispreţuieşte pe cel care m-a trimis pe mine.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 10,13-16

În acel timp, 13 Isus a spus: „Vai ţie, Corazine, vai ţie, Betsaida, căci dacă s-ar fi făcut în Tir şi în Sidon minunile care s-au făcut în voi, locuitorii lor de mult s-ar fi îmbrăcat în haine de doliu şi s-ar fi aşezat în cenuşă în semn de pocăinţă. 14 De aceea Tirului şi Sidonului le va fi mai uşor la judecată decât vouă. 15 Şi, tu, Cafarnaum, îţi închipui că vei fi înălţat până la cer? Nu. Vei fi aruncat în jos până la iad! 16 Cine vă ascultă pe voi pe mine mă ascultă; şi cine vă dispreţuieşte pe voi pe mine mă dispreţuieşte; iar cine mă dispreţuieşte pe mine îl dispreţuieşte pe cel care m-a trimis pe mine”.

Cuvântul Domnului