en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Acum ochiul meu te-a văzut. De aceea retrag cele spuse şi fac pocăinţă.

Citire din cartea lui Iob 42,1-3.5-6.12-17

1 Iob i-a răspuns Domnului: 2 „Ştiu că eşti atotputernic şi că nimic nu se poate împotrivi gândurilor tale. (Tu ai spus:) 3 «Cine este acela care fără să cunoască nimic îmi poate întuneca planurile?». Da, recunosc că, fără să înţeleg, am vorbit despre minuni care sunt mai presus de mine şi pe care nu le pricep. 5 Eu nu te cunoşteam decât din auzite, dar acum ochiul meu te-a văzut. 6 De aceea îmi retrag cele spuse şi fac pocăinţă în praf şi în cenuşă”. 12 În cei din urmă ani ai săi, Iob a primit de la Domnul mai multe binecuvântări decât primise în cei dintâi. Iob a avut paisprezece mii de oi, şase mii de cămile, o mie de perechi de boi şi o mie de măgăriţe. 13 A avut şapte băieţi şi trei fete. 14 Pe cea dintâi a numit-o Porumbiţa, pe a doua Floare de Iasomie şi pe a treia Sticluţă de Parfum. 15 În tot ţinutul nu se găseau femei atât de frumoase ca fetele lui Iob. Tatăl le-a făcut şi lor parte de moştenire alături de fraţii lor. 16 Iob a trăit după aceea încă o sută patruzeci de ani şi a văzut pe fiii şi pe nepoţii săi până la a patra generaţie. 17 Apoi Iob a murit bătrân şi sătul de zile.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 118,66.71.75.91.125.130 (R.: 135a)

R.: Arată-mi, Doamne, lumina feţei tale!

66 Învaţă-mă să pricep şi să judec bine,

căci am încredere în poruncile tale. R.

 

71 E spre binele meu că m-ai smerit,

ca să învăţ poruncile tale. R.

 

75 Ştiu, Doamne, că judecăţile tale sunt drepte,

pe bună dreptate m-ai umilit. R.

 

91 Din porunca ta lumea dăinuie până astăzi.

Căci toate lucrurile ţie îţi slujesc. R.

 

125 Eu sunt slujitorul tău, dă-mi pricepere,

ca să cunosc învăţăturile tale. R.

 

130 Descoperirea cuvintelor tale aduce lumină,

dă pricepere celor neştiutori. R.

 

ALELUIA Mt 11,25

(Aleluia) Te preamăresc pe tine, Părinte,

stăpânul cerului şi al pământului,

pentru că ai descoperit celor mici misterele împărăţiei tale. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Bucuraţi-vă, pentru că numele voastre sunt scrise în ceruri.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 10,17-24

În acel timp, 17 cei şaptezeci şi doi de ucenici s-au întors cu inima plină de bucurie şi i-au spus lui Isus: „Doamne, până şi duhurile rele ni se supun când invocăm numele tău!” 18 Isus le-a zis: „L-am văzut pe Satana căzând din cer ca un fulger. 19 Vouă v-am dat putere să călcaţi peste şerpi şi peste scorpioni şi să opuneţi rezistenţă întregii forţe a duşmanului şi nimic nu vă va putea dăuna. 20 Cu toate acestea, nu vă bucuraţi că duhurile vi se supun, ci bucuraţi-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri”. 21 Isus a tresărit de bucurie în Duhul Sfânt şi a zis: „Te preamăresc pe tine, Părinte, stăpânul cerului şi al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri celor înţelepţi şi pricepuţi şi le-ai descoperit celor mici. Da, Părinte, căci aşa ţi-a plăcut ţie. 22 Toate mi-au fost date de Tatăl meu şi nimeni nu cunoaşte cine este Fiul decât numai Tatăl, nici cine este Tatăl decât numai Fiul şi cel căruia vrea Fiul să-i descopere”. 23 Apoi, întorcându-se către ucenici, le-a zis deoparte: „Fericiţi ochii care văd cele ce vedeţi voi. 24 Căci vă spun: mulţi profeţi şi regi au voit să vadă ceea ce vedeţi voi, dar n-au văzut, şi să audă ceea ce auziţi voi şi n-au auzit”.

Cuvântul Domnului