en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Via Domnului universului este casa lui Israel.

Citire din cartea profetului Isaia 5,1-7

1 Voi cânta pentru prietenul meu cântecul celui ce mi-e drag despre via sa. Prietenul meu avea o vie pe o coastă mănoasă. 2 El a săpat-o, a curăţit-o de pietre şi a sădit viţă de soi bun. A zidit un turn în mijlocul ei şi a săpat un teasc. El trăgea nădejde să-i facă struguri buni, dar a făcut struguri sălbatici. 3 Acum, aşadar, voi locuitori ai Ierusalimului şi bărbaţi din Iudeea, fiţi judecători între mine şi via mea. 4 Ce-aş mai fi putut face viei mele şi nu i-am făcut? Eu am aşteptat să-mi rodească struguri buni. Pentru ce mi-a rodit struguri sălbatici? 5 Vă voi spune acum ce voi face viei mele: îi voi smulge gardul, ca să pască în ea vitele; îi voi dărâma zidul, ca s-o calce toţi în picioare. 6 Voi face din ea o coastă pustie; nu va mai fi nici curăţată, nici săpată; o vor năpădi spinii şi bălăriile. Voi porunci norilor să nu mai plouă peste ea. 7 Via Domnului universului este casa lui Israel, iar bărbaţii din Iudeea sunt viţa pe care el o iubea. El se aştepta la dreptate şi iată vărsare de sânge. El nădăjduia judecată dreaptă şi iată strigătele celor nedreptăţiţi.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 79,9 şi 12.13-14.15-16.19-20 (R.: Is 5,7a)

R.: Mântuieşte, Doamne, pe poporul tău, căci el este via ta!

9 Poporul tău era ca o vie; tu ai smuls-o din Egipt

şi ai alungat popoare, ca s-o sădeşti.

12 I-ai întins mlădiţele până la mare

şi lăstarii ei ajungeau până la Eufrat. R.

 

13 Pentru ce i-ai smuls gardul acum,

încât toţi trecătorii o jefuiesc?

14 O pustieşte mistreţul din pădure

şi o pasc animalele sălbatice. R.

 

15 Doamne, Dumnezeul universului, întoarce-te iarăşi!

Priveşte din cer şi vezi,

îngrijeşte-te de via aceasta

16 şi ocroteşte ceea ce a sădit mâna ta puternică. R.

 

19 Atunci nu ne vom mai îndepărta de tine;

tu ne vei da viaţă şi vom invoca numele tău.

20 Întoarce-ne, Doamne, Dumnezeul universului,

fă să ne strălucească faţa ta şi vom fi mântuiţi! R.

 

LECTURA A II-A

Aşa să faceţi, şi Dumnezeul păcii va fi cu voi.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Filipeni 4,6-9

6 Fraţilor, nu vă lăsaţi tulburaţi de nici o grijă, dar în orice împrejurare arătaţi lui Dumnezeu trebuinţele voastre prin rugăciuni, prin cereri şi aduceri de mulţumire. 7 Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice închipuire, va păzi inimile şi cugetele voastre în Isus Cristos. 8 În sfârşit, fraţilor, îndreptaţi-vă gândul şi cugetul la tot ceea ce este adevărat şi vrednic de cinste, la tot ceea ce este drept şi curat, la tot ceea ce este vrednic de iubire şi cu faimă bună, la tot ceea ce este virtute şi vrednic de laudă. 9 Ceea ce aţi învăţat şi aţi primit, ceea ce aţi văzut şi auzit de la mine, acelea să le faceţi. Şi Dumnezeul păcii va fi cu voi.

Cuvântul Domnului

 

ALELUIA In 15,16

(Aleluia) Eu v-am ales pe voi din lume,

ca să mergeţi şi să aduceţi roade, dar roade care să rămână. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Via o va arenda altor viticultori.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 21,33-43

În acel timp, Isus a spus mai-marilor preoţilor şi fariseilor: 33 „Ascultaţi această parabolă: Un om a plantat o vie, a înconjurat-o cu un gard, a săpat în ea un teasc şi a ridicat un turn de pază, apoi a dat-o în arendă unor viticultori şi a plecat într-o călătorie. 34 Când a sosit timpul culesului, şi-a trimis slujitorii la viticultori, ca să-şi ridice roadele. 35 Dar viticultorii au pus mâna pe slujitori şi pe unul l-au bătut, pe altul l-au ucis, după un al treilea au aruncat cu pietre. 36 Atunci a trimis alţi slujitori, mai mulţi decât prima dată, dar şi cu aceştia s-au purtat la fel. 37 În cele din urmă l-a trimis pe fiul său, zicându-şi: «Pe fiul meu îl vor respecta». 38 Dar viticultorii, când l-au văzut pe fiul stăpânului, au spus între ei: «Acesta este moştenitorul; haideţi să-l ucidem şi să luăm noi în stăpânire moştenirea lui». 39 Au pus deci mâna pe el, l-au îmbrâncit afară din vie şi l-au ucis. 40 Ei bine, când va veni stăpânul viei, ce le va face acestor viticultori?” 41 Ei îi răspund: „Ca pe nişte răi ce sunt îi va ucide fără milă, iar via o va arenda altor viticultori, care îi vor da recolta la timpul cuvenit”. 42 Isus le zice: „Nu aţi citit niciodată în Scripturi: «Piatra pe care au aruncat-o zidarii a ajuns în capul unghiului. Domnul a făcut acest lucru şi este minunat în ochii noştri?». 43 De aceea vă spun: împărăţia lui Dumnezeu va fi luată de la voi şi va fi dată unui popor, care o va face să aducă roade”.

Cuvântul Domnului