en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Iona s-a ridicat să fugă departe de faţa Domnului.

Începutul cărţii profetului Iona 1,1–2,1.11

1 Domnul i-a spus lui Iona, fiul lui Amitai: 2 „Ridică-te, mergi la Ninive, marea cetate păgână, şi strigă împotriva ei, că răutatea lor s-a suit până la mine”. 3 Iona s-a ridicat, dar ca să fugă la Tarşiş, departe de faţa Domnului. A coborât la Iafa, unde a găsit o corabie care mergea la Tarşiş. A plătit preţul călătoriei şi s-a urcat în corabie ca să meargă la Tarşiş, departe de faţa Domnului. 4 Dar Domnul a pornit pe mare un vânt năprasnic şi a stârnit o furtună puternică, aşa încât corabia era gata să se sfărâme. 5 Corăbierii îngroziţi au început a striga fiecare către dumnezeul lui; ei au aruncat în mare încărcătura corabiei pentru ca aceasta să devină mai uşoară. Între timp Iona coborâse în partea de jos a corabiei, se culcase şi dormea dus. 6 Căpitanul s-a apropiat de el şi i-a zis: „Ce faci, dormi? Scoală-te şi strigă către Dumnezeul tău, poate că acest Dumnezeu se va gândi la noi şi nu vom pieri!” 7 Apoi corăbierii au zis unul către altul: „Haideţi să tragem la sorţi, ca să ştim din pricina cui a venit peste noi această nenorocire!” Au tras la sorţi şi sorţii au căzut pe Iona. 8 Atunci l-au întrebat: „Spune de unde ne vine această nenorocire? Ce meserie ai? De unde vii? Din ce ţară eşti, cărui popor îi aparţii?” 9 Iona le-a răspuns: „Sunt evreu şi mă închin Domnului Dumnezeului cerului, care a făcut marea şi uscatul”. 10 Corăbierii au fost cuprinşi de frică mare şi l-au întrebat: „Pentru ce ai făcut lucrul acesta?” Oamenii aceştia ştiau deja că el fugea de faţa Domnului, deoarece apucase să le spună. 11 Apoi l-au întrebat: „Ce să facem cu tine, ca să se potolească marea în jurul nostru?” Căci marea era din ce în ce mai furioasă. 12 El le-a răspuns: „Luaţi-mă şi aruncaţi-mă în mare, pentru ca aceasta să se liniştească în jurul vostru. Căci recunosc că din vina mea a venit peste voi această furtună mare”. 13 Corăbierii vâsleau ca să ajungă la ţărm, dar nu reuşeau, pentru că marea era din ce în ce mai furioasă în jurul lor. 14 Atunci au strigat către Domnul zicând: „Doamne, nu ne lăsa să pierim din pricina acestui om şi nu ne fă răspunzători de moartea unui nevinovat! Căci tu, Doamne, ai făcut precum ai voit!” 15 Apoi l-au luat pe Iona, l-au aruncat în mare şi furia mării s-a potolit. 16 Pe acei oameni i-a cuprins o mare frică de Domnul, i-au adus jertfă şi i-au făcut promisiuni cu jurământ. 2,1 Domnul a poruncit unui peşte mare să-l înghită pe Iona. Iona a rămas trei zile şi trei nopţi în pântecele peştelui. 11 Apoi Domnul i-a poruncit din nou peştelui şi acesta l-a aruncat pe Iona pe uscat.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Iona 2,3.4.5.8 (R.: 7c)

R.: Doamne, Dumnezeul meu, tu mă scoţi din prăpastia pierzării!

3 În strâmtorarea mea am strigat către Domnul

şi el m-a ascultat;

din adâncul locuinţei morţilor l-am chemat

şi el mi-a ascultat glasul. R.

 

4 Tu m-ai aruncat în adânc, în inima mării

şi puhoi de ape m-a acoperit.

Toate valurile şi talazurile tale

au trecut peste mine. R.

 

5 Spuneam: „Iată-mă îndepărtat dinaintea ochilor tăi:

voi mai putea oare să văd templul tău cel sfânt?” R.

 

8 Când simţeam că se sfârşeşte viaţa în mine

mi-am adus aminte de Domnul

şi rugăciunea mea a ajuns până la tine,

în templul tău cel sfânt. R.

 


ALELUIA In 13,34

(Aleluia) Poruncă nouă vă dau vouă, spune Domnul;

să vă iubiţi unul pe altul, cum v-am iubit şi eu pe voi. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Cine este aproapele meu?

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 10,25-37

În acel timp, 25 ca să-l prindă în vorbă pe Isus, un învăţător al Legii i-a pus această întrebare: „Învăţătorule, ce trebuie să fac ca să dobândesc viaţa veşnică?” 26 Isus l-a întrebat: „În Lege ce este scris? Ce citeşti?” 27 El i-a răspuns: „Să-l iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din toată puterea ta şi din tot cugetul tău, şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi”. 28 Isus i-a zis: „Bine ai răspuns: fă aşa şi vei dobândi viaţa!” 29 Însă el, voind să-şi justifice întrebarea, i-a spus lui Isus: „Şi cine este aproapele meu?” 30 Isus a reluat: „Un om cobora de la Ierusalim la Ierihon şi a căzut în mâinile tâlharilor, care – după ce l-au jefuit şi l-au bătut, rănindu-l grav – au plecat lăsându-l aproape mort. 31 Din întâmplare a trecut pe acolo un preot, care l-a văzut, dar a trecut mai departe. 32 Tot aşa şi un levit, ajungând în acel loc, l-a văzut şi a trecut mai departe. 33 Dar un samaritean, care era în călătorie, a ajuns în dreptul lui, l-a văzut şi i s-a făcut milă de el. 34 Atunci s-a apropiat, i-a pansat rănile turnând pe ele ulei şi vin, apoi l-a pus pe animalul său de povară, l-a condus la un han şi i-a purtat de grijă. 35 A doua zi a scos doi dinari, i-a dat hangiului şi i-a spus: «Ai grijă de el, şi tot ce vei mai cheltui îţi voi da înapoi când mă voi întoarce». 36 Ce părere ai: care din cei trei a fost aproapele omului care căzuse în mâinile tâlharilor?” 37 Învăţătorul Legii i-a răspuns: „Cel care a avut milă de el”. Isus i-a zis: „Mergi şi fă şi tu la fel!”

Cuvântul Domnului