en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Evanghelia nu am primit-o şi nici nu am învăţat-o de la vreun om, ci am primit-o printr-o descoperire a lui Cristos.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Galateni 1,6-12

6 Fraţilor, sunt uimit că îl părăsiţi aşa de repede pe acela care v-a chemat prin harul lui Cristos şi că vă îndreptaţi spre o altă evanghelie. 7 De fapt nu există alta; sunt numai oameni care vă tulbură şi vor să răstălmăcească evanghelia lui Cristos. 8 Ei bine, dacă într-o bună zi noi înşine ori chiar un înger din ceruri ar veni să predice o evanghelie diferită de evanghelia pe care v-am predicat-o noi, să fie afurisit! 9 Ceea ce v-am spus, vă mai spun o dată: cine predică o altă evanghelie, diferită de aceea pe care aţi primit-o, să fie afurisit! 10 Caut eu să câştig bunăvoinţa oamenilor, sau mai degrabă pe aceea a lui Dumnezeu? Caut eu oare să fie pe placul oamenilor? Dacă aş căuta să fie pe placul oamenilor, n-aş fi slujitorul lui Cristos. 11 Fraţilor, vă fac cunoscut că evanghelia pe care o vestesc nu este de origine omenească, 12 pentru că nu am primit-o, şi nici nu am învăţat-o de la vreun om, ci am primit-o printr-o descoperire a lui Isus Cristos.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 110,1-2.7-8.9 şi 10c (R.: cf. 5b)

R.: Domnul nu uită niciodată legământul său!

1 Voi lăuda pe Domnul din toată inima,

în mijlocul comunităţii, în adunarea celor drepţi.

2 Mari sunt lucrările Domnului,

vrednice de luat în seamă de către toţi cei care le iubesc. R.

 

7 Lucrările mâinilor lui sunt durabile şi drepte,

toate orânduirile lui sunt neschimbătoare.

8 Sunt date pentru veci de veci,

întocmite după adevăr şi dreptate. R.

 

9 El trimite poporului său mântuirea,

stabileşte pe veci legământul său:

sfânt şi vrednic de închinare este numele lui.

10c Slava lui este veşnică. R.

 

ALELUIA In 13,34

(Aleluia) Poruncă nouă vă dau vouă, spune Domnul;

să vă iubiţi unul pe altul, cum v-am iubit şi eu pe voi. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Cine este aproapele meu?

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 10,25-37

În acel timp, 25 ca să-l prindă în vorbă pe Isus, un învăţător al Legii i-a pus această întrebare: „Învăţătorule, ce trebuie să fac ca să dobândesc viaţa veşnică?” 26 Isus l-a întrebat: „În Lege ce este scris? Ce citeşti?” 27 El i-a răspuns: „Să-l iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din toată puterea ta şi din tot cugetul tău, şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi”. 28 Isus i-a zis: „Bine ai răspuns: fă aşa şi vei dobândi viaţa!” 29 Însă el, voind să-şi justifice întrebarea, i-a spus lui Isus: „Şi cine este aproapele meu?” 30 Isus a reluat: „Un om cobora de la Ierusalim la Ierihon şi a căzut în mâinile tâlharilor, care – după ce l-au jefuit şi l-au bătut, rănindu-l grav – au plecat lăsându-l aproape mort. 31 Din întâmplare a trecut pe acolo un preot, care l-a văzut, dar a trecut mai departe. 32 Tot aşa şi un levit, ajungând în acel loc, l-a văzut şi a trecut mai departe. 33 Dar un samaritean, care era în călătorie, a ajuns în dreptul lui, l-a văzut şi i s-a făcut milă de el. 34 Atunci s-a apropiat, i-a pansat rănile turnând pe ele ulei şi vin, apoi l-a pus pe animalul său de povară, l-a condus la un han şi i-a purtat de grijă. 35 A doua zi a scos doi dinari, i-a dat hangiului şi i-a spus: «Ai grijă de el, şi tot ce vei mai cheltui îţi voi da înapoi când mă voi întoarce». 36 Ce părere ai: care din cei trei a fost aproapele omului care căzuse în mâinile tâlharilor?” 37 Învăţătorul Legii i-a răspuns: „Cel care a avut milă de el”. Isus i-a zis: „Mergi şi fă şi tu la fel!”

Cuvântul Domnului