en-USro-RO

| Login
20 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Ninivitenii au părăsit calea lor cea rea.

Citire din cartea profetului Iona 3,1-10

1 Domnul i-a vorbit lui Iona astfel: 2 „Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare şi vesteşte acolo ce-ţi voi spune eu”. 3 Iona s-a sculat şi s-a dus la Ninive, după porunca Domnului. Ninive însă era o cetate foarte mare: îţi trebuiau trei zile ca să o străbaţi. 4 Iona a intrat în cetate, înaintând cale de o zi şi strigând: „Încă patruzeci de zile şi Ninive va fi distrusă!” 5 Ninivitenii au crezut în Dumnezeu, au vestit un post şi toţi, de la cel mai mare până la cel mai mic, au îmbrăcat haine de doliu. 6 Ajungând vestea la împăratul din Ninive, acesta s-a ridicat de pe tron, a aruncat de pe el veşmântul împărătesc, s-a îmbrăcat cu o haină de doliu şi s-a aşezat pe cenuşă. 7 Apoi a poruncit să se facă cunoscută în Ninive această hotărâre a împăratului şi a mai-marilor săi: „Oamenii, animalele de povară, boii şi oile, să nu guste nimic, să nu mănânce şi să nu bea. 8 Să se îmbrace în haine de doliu, să strige cu toată puterea către Dumnezeu, şi să se întoarcă fiecare din calea sa cea rea şi de la fărădelegile de care îi sunt întinate mâinile. 9 Cine ştie? Poate că Dumnezeu îşi va schimba sentinţa şi îşi va potoli ardoarea mâniei! Şi atunci nu vom mai pieri. 10 Văzând deci faptele lor de pocăinţă, că au părăsit calea lor cea rea, Dumnezeu a renunţat la pedeapsa cu care îi ameninţase.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 129,1-2.3-4ab.7-8 (R.: 3)

R.: Dacă te-ai uita la fărădelegi, Doamne, Doamne, cine ar mai rămâne în viaţă?

1 Dintru adâncuri strig către tine, Doamne,

2 Doamne, ascultă glasul meu!

Pleacă-ţi urechea ta la glasul rugăciunii mele. R.

 

3 Dacă te-ai uita la fărădelegi, Doamne,

Doamne, cine ar mai rămâne în viaţă?

4ab La tine însă este iertare,

de aceea ne temem de tine. R.

 

7 Să nădăjduiască Israel în Domnul,

căci la Domnul se află îndurare şi mântuire deplină.

8 El va mântui pe Israel

de toate fărădelegile sale. R.

 


ALELUIA Lc 11,28

(Aleluia) Fericiţi sunt cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu

şi-l împlinesc, spune Domnul. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Marta l-a primit în casa ei. Maria şi-a ales partea cea mai bună.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 10,38-42

În acel timp, 38 Isus a intrat într-un sat. O femeie, cu numele de Marta, l-a primit în casa ei. 39 Ea avea o soră, numită Maria, care, aşezată la picioarele Domnului, îi asculta cuvântul. 40 Marta în schimb era ocupată până peste cap cu o mulţime de treburi. De aceea s-a dus şi i-a spus lui Isus: „Doamne, nu-ţi pasă că sora mea m-a lăsat singură să slujesc? Spune-i să mă ajute!” 41 Dar Domnul i-a răspuns: „Marta, Marta, pentru multe te zbaţi şi te frămânţi. 42 Însă un singur lucru este necesar. Maria şi-a ales partea cea mai bună, care nu i se va lua”.

Cuvântul Domnului