en-USro-RO

| Login
Sunday, April 11, 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Şi-au dat seama de misiunea care mi-a fost încredinţată.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Galateni 2,1-2.7-14

Fraţilor, 1 după paisprezece ani m-am urcat din nou la Ierusalim împreună cu Barnaba; l-am luat cu mine şi pe Tit. 2 M-am dus acolo în urma unei revelaţii. Le-am arătat evanghelia pe care o predic la popoarele păgâne; am arătat-o îndeosebi persoanelor mai cu vază, ca nu cumva să alerg sau să fi alergat în zadar. 7 Când şi-au dat seama că mi-a fost încredinţată evanghelia ca s-o predic păgânilor, după cum lui Petru îi fusese încredinţată ca s-o predice evreilor – 8 căci cel care a făcut din Petru un apostol al evreilor a făcut şi din mine un apostol al păgânilor – 9 şi când au cunoscut harul care îmi fusese dat, Iacob, Petru şi Ioan, care sunt consideraţi ca stâlpii Bisericii, ne-au întins mâna, mie şi lui Barnaba, în semn de unire: ca să mergem şi să predicăm, noi la păgâni, iar ei la evrei. 10 Ne-au spus numai să ne amintim de săracii din comunitatea lor, ceea ce am şi căutat să fac cât mi-a stat în putere. 11 Dar când Petru a venit la Antiohia, l-am înfruntat deschis, pentru că era vrednic de aşa ceva. 12 Într-adevăr, el mânca împreună cu fraţii de origine păgână până în clipa în care au sosit de la Ierusalim câţiva prieteni ai lui Iacob. Dar după venirea acestora, Petru a început să se ferească şi să stea deoparte, de teama fraţilor de origine evreiască. 13 Împreună cu el au început să se prefacă şi ceilalţi evrei, astfel încât până şi Barnaba s-a lăsat prins în laţul făţărniciei lor. 14 Când am văzut că nu se comportă drept, potrivit cu adevărul evangheliei, i-am spus lui Petru în faţa tuturor: „Dacă tu, care eşti evreu, urmezi obiceiurile păgânilor şi nu ale evreilor, pentru ce atunci îi sileşti pe păgâni să trăiască după obiceiurile iudeilor?”

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 116,1.2 (R.: Mc 16,15)

R.: Mergeţi în lumea întreagă şi predicaţi evanghelia!

sau

Aleluia.

1 Lăudaţi-l pe Domnul, toate neamurile,

lăudaţi-l, toate popoarele. R.

 

2 Căci Domnul şi-a dovedit iubirea sa pentru noi

şi el rămâne totdeauna credincios legământului său. R.

 

ALELUIA Rom 8,15

(Aleluia) L-am primit pe Duhul Sfânt, prin care am devenit copii adoptivi

şi prin care îl numim pe Dumnezeu „Tatăl nostru”. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Doamne, învaţă-ne să ne rugăm!

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 11,1-4

În acel timp, 1 Isus se afla în rugăciune. Când a terminat, unul dintre ucenicii săi l-a rugat: „Doamne, învaţă-ne să ne rugăm, aşa cum şi Ioan Botezătorul i-a învăţat pe ucenicii săi”. 2 El le-a răspuns: Când vă rugaţi spuneţi: „Tată, sfinţească-se numele tău, vie împărăţia ta. 3 Dă-ne zilnic pâinea de care avem nevoie. 4 Iartă-ne păcatele, căci şi noi iertăm oricui ne-a greşit, şi nu ne duce pe noi în ispită”.

Cuvântul Domnului