en-USro-RO

Inregistrare | Login
25 februarie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Duminică, 25 februarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Cezar, medic
Liturghierul Roman
† DUMINICA a 2-a din Post
Liturghie proprie, Credo, prefațã proprie
violet, II
Lectionar
Gen '22,1-2.9a.10-13.15-18: Jertfa patriarhului nostru Abraham.
Ps 115: Voi umbla înaintea Domnului pe pãmântul celor vii.
Rom 8,31b-34: Dumnezeu nu l-a cruțat pe propriul sãu Fiu.
Mc 9,2-10: Acesta este Fiul meu cel iubit.
 

LECTURA I
Iată, vine ziua Domnului,
care va arde ca un cuptor!
Citire din cartea profetului Malahia 3,13-20a

13 V-aţi întărit cuvintele împotriva mea,
spune Domnul, iar voi ziceţi:
14 „Ce am vorbit împotriva ta?”
Voi ziceţi: „Degeaba îl slujim pe Dumnezeu!
Ce câştig că păzim ceea ce este de păzit al său
şi că umblăm jelind înaintea Domnului Sabaot?
15 Acum, noi îi socotim fericiţi pe cei mândri;
ba chiar se consolidează cei care săvârşesc răzvrătire;
mai mult, îl încearcă pe Dumnezeu
şi totuşi scapă”.
16 Atunci, cei care se tem de Domnul vor vorbi unul cu altul.
Domnul a fost atent, a auzit
şi a fost scrisă o carte de memorial înaintea lui
pentru cei care se tem de Domnul
şi se gândesc la numele lui.
17 Ei vor fi ai mei, spune Domnul Sabaot,
în ziua în care îi voi face proprietatea mea.
Voi avea milă de ei
aşa cum un om are milă de fiul său care îl slujeşte.
18 Vă veţi întoarce şi veţi vedea
deosebirea dintre cel drept şi cel răzvrătit,
dintre cel care-l slujeşte pe Dumnezeu
şi cel care nu-l slujeşte.
19 Căci, iată, vine ziua
care va arde ca un cuptor
şi toţi cei mândri şi cei care săvârşesc nelegiuire
vor fi ca pleava.
Îi va arde ziua care vine, zice Domnul Sabaot,
încât nu va rămâne din ei nici rădăcină, nici ramură.
20a Dar pentru voi, cei care vă temeţi de numele meu,
va străluci soarele dreptăţii,
iar vindecarea va veni pe aripile sale.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 1,1-2.3.4 şi 6 (R.: Ps 39(40),5a)

R
.: Fericit este bărbatul
care şi-a pus încrederea în Domnul.

1 Fericit omul care nu umblă după sfatul celor nelegiuiţi,
nu zăboveşte pe calea păcătoşilor
şi nu se aşază în adunarea celor care batjocoresc,
2 dar îşi găseşte plăcerea în legea Domnului
şi la legea lui cugetă ziua şi noaptea. R.

3 El este ca pomul sădit pe malul apei,
care dă rod la timpul potrivit;
frunzele lui nu se veştejesc
şi tot ceea ce face are succes. R.

 
4 Nu tot aşa este cu cei nelegiuiţi, nu tot aşa;

ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul.
6 Căci Domnul cunoaşte calea celor drepţi,
iar calea celor nelegiuiţi duce la pieire. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE cf. Fap 16,14b
(Aleluia) Deschide, Doamne, inimile noastre,
ca să pătrundă în ele cuvântul Fiului tău! (Aleluia)

EVANGHELIA
Cereţi şi vi se va da!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Luca 11,5-13

5 În acel timp,
Isus a spus discipolilor săi:
„Dacă unul dintre voi are un prieten
şi merge la el la miezul nopţii
şi-i spune: «Prietene, împrumută-mi trei pâini,
6 pentru că un prieten al meu a sosit la mine dintr-o călătorie
şi nu am ce să-i pun înainte!»,
7 dacă celălalt dinăuntru, răspunzând, îi zice:
«Nu mă deranja;
uşa este deja închisă şi copiii sunt cu mine în pat,
nu pot să mă scol să-ţi dau»,
8 vă spun,
chiar dacă nu se va scula să-i dea pentru că îi este prieten,
pentru insistenţa lui
se va scula şi-i va da ceea ce-i trebuie.
9 De aceea, şi eu vă spun:
Cereţi şi vi se va da; căutaţi şi veţi găsi;
bateţi şi vi se va deschide!
10 Căci oricine cere primeşte;
cine caută găseşte;
iar celui care bate i se va deschide.
11 Care tată dintre voi, dacă fiul îi cere un peşte,
îi va da, în loc de peşte, un şarpe
12 sau, dacă îi cere un ou, îi va da un scorpion?
13 Aşadar, dacă voi, cei care sunteţi aici, răi cum sunteţi,
ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri,
cu cât mai mult Tatăl vostru din ceruri
îl va da pe Duhul Sfânt celor care i-l cer?”
Cuvântul Domnului