en-USro-RO

| Login
20 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Iată vine ziua Domnului care va arde ca un cuptor.

Citire din cartea profetului Malahia 3,13-20

13 Domnul spune: „Voi aveţi cuvinte aspre împotriva mea şi îndrăzniţi să mai întrebaţi: «Ce-am spus noi împotriva ta?». 14 Iată ce aţi zis: «Degeaba am slujit lui Dumnezeu! La ce bun am păzit poruncile lui şi am umblat în haine de jale înaintea Domnului universului? 15 Acum îi fericim pe cei trufaşi. Da, celor răi le merge bine: ei îl pun pe Dumnezeu la încercare şi rămân nepedepsiţi!»”. 16 Aşa au vorbit cei care se tem de Domnul. Domnul a luat aminte şi i-a ascultat. O carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea lui, pentru cei care se tem de Domnul şi cinstesc numele lui. 17 Domnul Universului a spus: „Aceştia vor fi ca o avere a mea în ziua pe care o pregătesc eu. Voi fi îngăduitor cu ei, aşa cum un tată este îngăduitor cu fiul său care-i slujeşte cu credinţă. 18 Voi veţi vedea din nou atunci că este o deosebire între cel drept şi cel rău, între cel care îi slujeşte lui Dumnezeu şi cel care nu-i slujeşte. 19 Căci iată vine ziua Domnului, care va arde ca un cuptor. Toţi cei trufaşi şi toţi cei care săvârşesc fărădelegea vor fi ca paiele. Ziua care vine îi va mistui – spune Domnul universului – şi nu va rămâne din ei nici rădăcină nici ramură, 20 dar pentru voi, care vă temeţi de numele meu, va răsări soarele dreptăţii: el va aduce vindecarea pe aripile lui”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 1,1-2.3.4 şi 6 (R.: cf. 39,5a)

R.: Fericit este omul care-şi pune încrederea în Domnul!

1 Fericit omul care nu ia parte la sfatul celor răi,

nu urmează calea păcătoşilor

şi nu se aşază lângă cei care batjocorăsc,

2 dar îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului

şi la Legea lui cugetă ziua şi noaptea. R.

 

3 El este ca pomul sădit lângă un izvor de apă

şi aduce rod la timpul potrivit;

frunzele lui nu se veştejesc

şi tot ce începe duce la bun sfârşit. R.

 

4 Nu tot aşa este cu cei răi, nu tot aşa;

ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul.

6 Căci Domnul cunoaşte calea celor drepţi,

iar drumul urmat de cei răi duce la pieire. R.

 


ALELUIA cf. Fap 16,14b

(Aleluia) Deschide, Doamne, inimile noastre,

ca să pătrundă în ele cuvântul Fiului tău. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Cereţi şi vi se va da!

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 11,5-13

În acel timp, 5 Isus le-a spus ucenicilor săi: „Dacă unul dintre voi are vreun prieten şi merge la el în miez de noapte ca să-i spună: «Prietene, împrumută-mi trei pâini, 6 căci unul dintre prietenii mei, aflat în călătorie, a venit la mine şi n-am nimic să-i pun înainte», 7 şi dacă dinăuntru, celălalt îi răspunde: «Lasă-mă în pace, uşa e deja încuiată, copiii mei şi cu mine ne-am culcat. Nu pot să mă scol şi să-ţi dau ce-mi ceri», 8 vă spun: Chiar dacă nu s-ar scula ca să-i dea, pentru că-i este prieten, se va scula totuşi din cauza insistenţei lui şi-i va dat tot ce-i trebuie. 9 De aceea vă spun: Cereţi şi vi se va da, căutaţi şi veţi găsi, bateţi şi vi se va deschide. 10 Căci cel care cere primeşte, cel care caută găseşte şi celui care bate i se va deschide. 11 Sau este printre voi vreun tată care i-ar da un şarpe fiului său, când îi cere un peşte, 12 sau un scorpion, când îi cere un ou? 13 Deci dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi lucruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult nu-l va da Tatăl ceresc pe Duhul Sfânt, acelora care i-l cer”.

Cuvântul Domnului