en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

L-aţi primit pe Duhul Sfânt din faptele Legii, sau din ascultarea credinţei?

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Galateni 3,1-5

1 O, galateni fără de minte, cine v-a vrăjit? Tocmai pe voi în ochii cărora a fost prezentat Isus Cristos cel răstignit?! 2 Un lucru aş vrea să ştiu de la voi: l-aţi primit pe Duhul Sfânt din faptele Legii, sau din ascultarea credinţei? 3 Cum puteţi să fiţi atât de nechibzuiţi? După ce aţi început în Duh, vreţi să sfârşiţi acum în trup? 4 În zadar aţi suferit voi atât de mult? Oare într-adevăr, a fost în zadar? 5 Dacă Dumnezeu vi-l dăruieşte pe Duhul Sfânt, dacă el face minuni printre voi, le face oare pentru faptele Legii, sau pentru ascultarea credinţei?

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Lc 1,69-70.71-72.73-75 (R.: cf. 68)

R.: Binecuvântat să fie Dumnezeul lui Israel, căci a vizitat pe poporul său.

69 El a înălţat o putere de mântuire

în casa lui David, slujitorul său,

70 precum a promis prin gura sfinţilor săi profeţi

care au fost în vechime. R.

 

71 Să ne mântuiască de vrăjmaşii noştri

şi de mâna tuturor acelora care ne urăsc.

72 Astfel îşi arată îndurarea faţă de părinţii noştri

şi îşi aduce aminte de legământul său sfânt. R.

 

73 De jurământul pe care l-a făcut lui Abraham, părintele nostru,

că ne va ajuta,

74 ca, eliberaţi din mâna duşmanilor noştri, să-i slujim fără teamă,

75 în sfinţenie şi dreptate, sub privirea lui, în toate zilele vieţii noastre. R.

 

ALELUIA cf. Fap 16,14b

(Aleluia) Deschide, Doamne, inimile noastre,

ca să pătrundă în ele cuvântul Fiului tău. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Cereţi şi vi se va da!

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 11,5-13

În acel timp, 5 Isus le-a spus ucenicilor săi: „Dacă unul dintre voi are vreun prieten şi merge la el în miez de noapte ca să-i spună: «Prietene, împrumută-mi trei pâini, 6 căci unul dintre prietenii mei, aflat în călătorie, a venit la mine şi n-am nimic să-i pun înainte», 7 şi dacă dinăuntru, celălalt îi răspunde: «Lasă-mă în pace, uşa e deja încuiată, copiii mei şi cu mine ne-am culcat. Nu pot să mă scol şi să-ţi dau ce-mi ceri», 8 vă spun: Chiar dacă nu s-ar scula ca să-i dea, pentru că-i este prieten, se va scula totuşi din cauza insistenţei lui şi-i va dat tot ce-i trebuie. 9 De aceea vă spun: Cereţi şi vi se va da, căutaţi şi veţi găsi, bateţi şi vi se va deschide. 10 Căci cel care cere primeşte, cel care caută găseşte şi celui care bate i se va deschide. 11 Sau este printre voi vreun tată care i-ar da un şarpe fiului său, când îi cere un peşte, 12 sau un scorpion, când îi cere un ou? 13 Deci dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi lucruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult nu-l va da Tatăl ceresc pe Duhul Sfânt, acelora care i-l cer”.

Cuvântul Domnului