en-USro-RO

Inregistrare | Login
2 februarie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Vineri, 2 februarie 2018

Sfintii zilei
ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI; Sf. Ioana
Liturghierul Roman
ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI 
Liturghie proprie, Gloria, prefaţã proprie
alb, P
Lectionar
Mal 3,1-4 (Evr 2,14-18): Va intra dintr-odatã în templul sãu Domnul pe care voi îl cãutaţi. (Trebuia sã se facã în toate asemenea fraţilor.)
Ps 23: Domnul oştirilor: el este regele gloriei.
Lc 2,22-40 (2,22-32): Ochii mei au vãzut mântuirea ta.
Meditatia zilei
ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI 

LECTURA I
Ziua Domnului,
zi de întuneric şi de beznă!
Citire din cartea profetului Ioel 1,13-15; 2,1-2

1,13 Încingeţi-vă şi văitaţi-vă,
preoţilor!
Gemeţi, slujitori ai altarului;
veniţi şi petreceţi noaptea cu saci,
slujitori ai Dumnezeului meu!
Căci au dispărut din casa Dumnezeului vostru
ofranda şi libaţia.
14 Consacraţi un post, convocaţi o adunare!
Adunaţi-i pe bătrâni, pe toţi locuitorii ţării
în casa Domnului Dumnezeului vostru
şi strigaţi către Domnul!
15 „Ah, ce zi!
Da, se apropie ziua Domnului,
vine ca o devastare
de la Cel Atotputernic”.
2,1 Sunaţi din trâmbiţă în Sion!
Strigaţi pe muntele meu cel sfânt!
Să tremure toţi locuitorii ţării,
căci vine Ziua Domnului,
este aproape!
2 Va fi o zi de întuneric şi beznă,
o zi cu nori şi cu negură.
Ca zorile se revarsă peste munţi
un popor numeros şi puternic,
cum nu a mai fost din veşnicie
şi nu va mai fi pentru anii care vor fi
din generaţie în generaţie.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 9(9a),2-3.6 şi 16.8-9 (R.: 9a)

R
.: Domnul va judeca lumea
cu dreptate.

2 Te voi lăuda, Doamne, din toată inima,
voi vesti toate faptele tale minunate.
3 Mă voi bucura şi voi tresălta de veselie în tine,
voi cânta numele tău, Dumnezeule Preaînalt. R.

6 Ai mustrat neamurile, l-ai distrus pe cel nelegiuit,
le-ai şters numele în veci, pentru totdeauna.
16 Neamurile păgâne cad în groapa pe care au făcut-o
şi li se prinde piciorul în laţul pe care l-au ascuns. R.

8 Dar Domnul stăpâneşte în veci,
şi-a aşezat tronul pentru judecată;
9 el va judeca lumea cu dreptate,
fără părtinire va pronunţa sentinţa pentru popoare. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 12,31b-32
(Aleluia) Acum conducătorul acestei lumi va fi aruncat afară,
spune Domnul,
iar eu, când voi fi înălţat de pe pământ,
îi voi atrage pe toţi la mine. (Aleluia)

EVANGHELIA
Dacă eu îi scot pe diavoli cu degetul lui Dumnezeu,
atunci împărăţia lui Dumnezeu a ajuns la voi.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Luca 11,15-26

15 În acel timp,
scoţând Isus diavolii,
unii din mulţime spuneau:
„Cu Beelzebul, căpetenia diavolilor,
îi scoate pe diavoli”.
16 Alţii, ispitindu-l, cereau de la el un semn din ceruri.
17 Dar el, cunoscând gândurile lor, le-a spus:
„Orice împărăţie dezbinată în ea însăşi
se ruinează şi se prăbuşeşte casă peste casă.
18 Deci, dacă Satana este dezbinat în el însuşi,
cum va dura împărăţia lui?
Voi ziceţi că eu îi scot pe diavoli cu Beelzebul.
19 Dar dacă eu îi scot pe diavoli cu Beelzebul,
fiii voştri cu cine îi scot?
Pentru aceasta ei vor fi judecătorii voştri.
20 Însă dacă eu îi scot pe diavoli cu degetul lui Dumnezeu,
atunci împărăţia lui Dumnezeu a ajuns la voi.
21 Când un om puternic,
bine înarmat, îşi păzeşte casa,
ceea ce are el este în siguranţă;
22 dar dacă vine unul mai puternic decât el şi îl învinge,
îi ia armele în care se încredea şi împarte prada.
23 Cine nu este cu mine este împotriva mea
şi cine nu adună cu mine risipeşte.
24 Când duhul necurat iese dintr-un om,
umblă prin locuri fără apă căutând odihnă.
Negăsind-o, îşi zice:
«Mă voi întoarce la casa mea din care am ieşit».
25 Venind, o găseşte măturată şi pusă în ordine.
26 Atunci merge şi aduce cu el
alte şapte duhuri mai rele decât el
şi, intrând, locuiesc acolo,
iar starea de pe urmă a omului aceluia
devine mai rea decât cea dintâi”.
Cuvântul Domnului