en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Ziua Domnului, zi de întuneric şi de beznă!

Citire din cartea profetului Ioel 1,13-15; 2,1-2

13 Preoţilor, îmbrăcaţi-vă în veşminte de doliu şi plângeţi; izbucniţi în plânsete, voi slujitori ai altarului! Veniţi, slujitori ai Dumnezeului meu, şi petreceţi noaptea îmbrăcaţi în haine de pocăinţă, căci au dispărut din casa Domnului vostru jertfele de mâncare şi de băutură. 14 Vestiţi un post sfânt, ţineţi o adunare de sărbătoare, adunaţi-i pe bătrâni şi pe toţi locuitorii ţării în templul Dumnezeului vostru! Strigaţi către Domnul: 15 „Vai ce zi de nenorocire!”, căci ziua Domnului este aproape şi vine ca un prăpăd de la Cel Atotputernic. 2,1 Sunaţi din trâmbiţă în Sion, strigaţi din răsputeri în muntele meu cel sfânt. Să tremure toţi locuitorii ţării, căci ziua Domnului vine, este aproape! 2 Zi de întuneric şi de beznă; zi cu nori şi cu negură deasă. Ca noaptea care învăluie munţii, tot aşa dă năvală un popor mare şi puternic, cum n-a mai fost de când e lumea şi nici nu va mai fi după el în vremurile care vor veni!

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 9,2-3.6 şi 16.8-9 (R.: cf. 9a)

R.: Domnul va judeca lumea cu dreptate.

2 Te voi lăuda, Doamne, din toată inima mea,

voi vesti toate minunile tale!

3 Mă voi bucura şi voi tresălta de veselie pentru tine,

voi preamări numele tău, Dumnezeule Preaînalt! R.

 

6 Tu pedepseşti neamurile, nimiceşti pe cei răi;

le ştergi numele pentru totdeauna.

16 Popoarele păgâne cad în groapa pe care au făcut-o

şi li se prinde piciorul în laţul pe care l-au ascuns. R.

 

8 Domnul stăpâneşte în veci,

s-a aşezat pe scaunul lui de domnie pentru judecată:

9 El va judeca lumea cu dreptate,

fără părtinire va pronunţa sentinţa pentru popoare. R.

 


ALELUIA In 12,31b-32

(Aleluia) Acum stăpânitorul lumii acesteia

va fi dat afară, spune Domnul,

iar eu după ce voi fi înălţat de la pământ,

îi voi atrage la mine pe toţi oamenii. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Dacă eu îi scot pe diavoli cu degetul lui Dumnezeu, înseamnă că împărăţia lui Dumnezeu a ajuns la voi.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 11,15-26

În acel timp, după ce Isus a izgonit un diavol, 15 unii au început să spună: „Cu ajutorul lui Belzebul, căpetenia diavolilor, scoate pe diavoli”. 16 Alţii, ca să-l pună la încercare, îi cereau un semn venit din cer. 17 Isus, cunoscându-le gândurile, le-a zis: „Orice împărăţie, dezbinată înăuntru, se transformă într-un pustiu şi casele sale se prăbuşesc unele peste altele. 18 Deci dacă Satana este dezbinat în el însuşi, cum va dăinui împărăţia lui? Căci voi ziceţi că cu ajutorul lui Belzebul scot diavolii. 19 Dar dacă eu cu ajutorul lui Belzebul scot pe diavoli, ucenicii voştri cu cine îi scot? De aceea ei înşişi vor fi judecătorii voştri. 20 Dar dacă eu îi scot pe diavoli cu degetul lui Dumnezeu, înseamnă că împărăţia lui Dumnezeu a ajuns la voi. 21 Când un om puternic şi bine înarmat îşi păzeşte palatul, bunurile lui sunt în siguranţă. 22 Dar dacă asupra lui vine unul mai puternic decât el şi-l biruie, atunci îi ia armele pe care se bizuia şi împarte prada. 23 Cine nu este cu mine, este împotriva mea, şi cine nu adună cu mine, risipeşte. 24 Când duhul necurat iese dintr-un om, umblă prin locuri pustii, căutându-şi odihnă, şi fiindcă nu o găseşte, îşi zice: «Mă voi întoarce în casa mea de unde am ieşit!». 25 Când vine, o găseşte măturată şi împodobită. 26 Atunci se duce şi mai ia cu sine alte şapte duhuri mai rele decât el, intră împreună în casă şi locuiesc în ea. Astfel starea acestui om este mai rea acum la sfârşit decât era la început”.

Cuvântul Domnului