en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Puneţi mâna pe seceri, căci holda este coaptă!

Citire din cartea profetului Ioel 4,12-21

12 Aşa vorbeşte Domnul: „Să se trezească popoarele şi să se îndrepte spre valea lui Iosafat, căci acolo voi şedea să judec toate popoarele care vă înconjoară. 13 Puneţi mâna pe seceră, căci holda este coaptă; veniţi şi zdrobiţi strugurii cu picioarele: căzile sunt pline şi butoaiele dau afară, căci fărădelegea lor a ajuns la culme. 14 Iată, mulţimi şi iar mulţimi vin în valea judecăţii; căci ziua Domnului este aproape în valea judecăţii! 15 Soarele şi luna se întunecă, stelele îşi pierd lumina. 16 Domnul strigă din Sion şi glasul lui vuieşte din Ierusalim; cerurile şi pământul se zguduie. Dar Domnul este un loc de adăpost pentru poporul său şi o fortăreaţă pentru fiii lui Israel; 17 atunci veţi şti că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru care locuieşte în Sion, muntele meu sfânt. Ierusalimul va fi un loc sfânt şi străinii nu vor mai trece prin el. 18 În ziua aceea vinul se va prelinge pe munţi şi laptele va curge pe dealuri. Toate pâraiele din Iudeea vor fi pline cu apă, un izvor va ieşi din casa Domnului şi va uda Valea Salcâmilor. 19 Egiptul va fi pustiit, Iudeea va fi prefăcută într-o paragină, pentru că au înmulţit silniciile împotriva fiilor lui Iuda şi au vărsat sânge nevinovat în ţara lor. 20 Dar în Iudeea, ca şi în Ierusalim, vor fi mereu locuitori din generaţie în generaţie. 21 Le voi răzbuna sângele pe care nu l-am răzbunat încă”. Şi Domnul va locui în Sion.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 96,1-2.5-6.11-12 (R.: 12a)

R.: Voi, drepţilor, bucuraţi-vă în Domnul!

1 Domnul stăpâneşte, să se bucure pământul,

să tresalte de veselie toate ţinuturile.

2 Norii şi negura îl înconjoară,

dreptatea şi judecata sunt temelia tronului său. R.

 

5 Munţii se cutremură înaintea Domnului,

înaintea stăpânului a tot pământul.

6 Căci cerurile vestesc dreptatea lui

şi toate popoarele îi văd mărirea. R.

 

11 Lumina răsare pentru cel drept

şi bucuria pentru cel cu inima curată.

12 Voi, drepţilor, bucuraţi-vă în Domnul

şi măriţi faima sfinţeniei lui. R.

 


ALELUIA Lc 11,28

(Aleluia) Fericiţi sunt cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu

şi-l împlinesc, spune Domnul. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Fericită este mama care te-a purtat în sânul ei!

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 11,27-28

27 În timp ce Isus vorbea mulţimii, o femeie şi-a ridicat glasul şi a spus: „Fericită este mama care te-a purtat în sânul ei şi te-a hrănit la pieptul ei!” 28 Atunci Isus i-a răspuns: „Fericiţi mai curând sunt cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi-l păzesc!”

Cuvântul Domnului