en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Prin credinţă sunteţi cu toţii copii ai lui Dumnezeu.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Galateni 3,22-29

Fraţilor, 22 conform Scripturii, totul a fost supus păcatului, pentru ca făgăduinţa lui Dumnezeu să se împlinească pentru cei care cred prin credinţa în Isus Cristos. 23 Înainte de a veni timpul credinţei, noi eram prizonieri, ţinuţi sub paza Legii, aşteptând ceasul în care credinţa avea să fie descoperită. 24 Astfel, ca să devenim drepţi prin credinţă, Legea – ca un pedagog – ne-a condus până la Cristos. 25 Dar acum, după ce a sosit timpul credinţei, nu mai suntem sub pedagog. 26 Prin credinţa în Cristos voi toţi sunteţi fii ai lui Dumnezeu. 27 Căci toţi cei care aţi fost botezaţi în Cristos, v-aţi îmbrăcat în Cristos. 28 Nu mai este deosebire între iudeu şi păgân, între sclav şi om liber, între bărbat şi femeie, pentru că voi toţi sunteţi una în Cristos Isus. 29 Dacă îi aparţineţi lui Cristos, voi sunteţi seminţia lui Abraham şi deci moştenitori ai promisiunii.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 104,2-3.4-5.6-7 (R.: cf. 8a)

R.: Domnul nu uită niciodată legământul său.

2 Cântaţi-i Domnului, cântaţi de bucurie!

Vorbiţi despre toate minunile lui!

3 Lăudaţi-vă cu numele lui cel sfânt!

Să se bucure inima celor care îl caută pe Domnul! R.

 

4 Alergaţi la Domnul şi la ajutorul lui,

căutaţi întotdeauna faţa lui!

5 Aduceţi-vă aminte de semnele minunate pe care le-a făcut,

de minunile sale şi de judecăţile rostite de gura lui. R.

 

6 Voi, urmaşii lui Abraham, slujitorul Domnului,

voi, copiii lui Iacob, alesul Domnului,

7 Domnul este Dumnezeul nostru;

hotărârile lui sunt lege pentru tot pământul. R.ALELUIA Lc 11,28

(Aleluia) Fericiţi sunt cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu

şi-l împlinesc, spune Domnul. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Fericită este mama care te-a purtat în sânul ei!

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 11,27-28

27 În timp ce Isus vorbea mulţimii, o femeie şi-a ridicat glasul şi a spus: „Fericită este mama care te-a purtat în sânul ei şi te-a hrănit la pieptul ei!” 28 Atunci Isus i-a răspuns: „Fericiţi mai curând sunt cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi-l păzesc!”

Cuvântul Domnului