en-USro-RO

| Login
20 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Domnul cheamă la ospăţul său şi şterge lacrimile de pe feţele tuturor.

Citire din cartea profetului Isaia 25,6-10a

În ziua aceea, 6 Domnul oştirilor va pregăti pe muntele acesta pentru toate popoarele un ospăţ cu cărnuri grase, un ospăţ cu vinuri alese, cu cărnuri pline de măduvă, cu vinuri vechi şi limpezite. 7 Pe muntele acesta el va da la o parte vălul de pe faţa tuturor popoarelor şi învelitoarea care acoperă toate neamurile. 8 El va nimici moartea pe vecie. Domnul Dumnezeu va şterge lacrimile de pe feţele tuturor şi va îndepărta de pe pământ ocara poporului său, căci Domnul a vorbit. 9 Se va spune în ziua aceea: „Iată, acesta este Dumnezeul nostru de la care am aşteptat mântuirea, acesta este Domnul în care am nădăjduit; să ne bucurăm şi să ne veselim de mântuirea lui, 10a căci mâna Domnului se va odihni pe muntele acesta”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 22,1-3a.3b-4.5.6 (R.: 6cd)

R.: Voi locui până la sfârşitul zilelor mele în casa Domnului!

1 Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic!

2 El mă conduce la păşuni verzi

şi mă îndreaptă spre ape liniştite,

3a îmi întăreşte sufletul. R.

 

3b Mă călăuzeşte pe cărări drepte pentru cinstea numelui său.

4 Chiar dacă ar fi să umblu prin valea întunecată a morţii,

nu mă tem de nici un rău, căci tu eşti cu mine,

toiagul şi nuiaua ta mă apără. R.

 

5 Tu îmi întinzi masă în faţa duşmanilor mei,

îmi ungi capul cu untdelemn

şi paharul meu mă umple de bucurie. R.

 

6 Fericirea şi îndurarea mă vor însoţi

în toate zilele vieţii mele

şi voi locui în casa Domnului

până la sfârşitul zilelor mele. R.

 

LECTURA A II-A

Toate le pot îndura întru cel care mă întăreşte.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Filipeni 4,12-14.19-20

Fraţilor, 12 eu ştiu să trăiesc şi din puţin, ştiu să trăiesc şi având de prisos: pretutindeni şi în toate m-am deprins să fiu şi sătul şi flămând, şi să am de toate şi să fiu lipsit de toate. 13 Toate le pot îndura întru cel care mă întăreşte. 14 Cu toate acestea, bine aţi făcut că m-aţi ajutat atunci când mă aflam în strâmtoare. 19 Dumnezeul meu, la rândul său, prin Isus Cristos vă va dărui din bogăţia măririi sale tot ce aveţi nevoie. 20 Mărire lui Dumnezeu şi Tatăl nostru, în vecii vecilor. Amin.

Cuvântul Domnului

 

ALELUIA Ef 1,17-18

(Aleluia) Tatăl Domnului nostru Isus Cristos

să pătrundă inimile noastre cu lumina sa,

ca să putem înţelege speranţa pe care o dă speranţa noastră. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Chemaţi-i la nuntă pe toţi cei pe care îi veţi întâlni!

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 22,1-14

În acel timp, 1 Isus a spus arhiereilor şi bătrânilor poporului această parabolă: 2 „Împărăţia cerurilor este asemenea unui rege care a pregătit un ospăţ de nuntă pentru fiul său. 3 A trimis pe servitori să-i cheme la nuntă pe cei invitaţi, însă aceştia n-au voit să vină. 4 A trimis apoi pe alţi servitori să le spună invitaţilor: «Iată, ospăţul meu este gata, taurii şi viţeii îngrăşaţi au fost înjunghiaţi; toate sunt gata: Veniţi la nuntă!». 5 Dar ei, fără să le pese de aceasta, s-au dus, care la ogorul său, care la negoţul său; 6 ceilalţi au pus mâna pe servitori, i-au batjocorit şi i-au ucis. 7 Atunci regele s-a aprins de mânie, a trimis armata sa, a nimicit pe ucigaşi şi a dat foc cetăţii lor. 8 Apoi a spus servitorilor săi: «Ospăţul de nuntă este gata, însă cei invitaţi s-au dovedit nevrednici. 9 Mergeţi deci la răspântiile drumurilor şi chemaţi-i la nuntă pe toţi cei pe care îi veţi întâlni!». 10 Servitorii s-au dus pe străzi şi i-au adunat pe toţi cei pe care i-au întâlnit, răi şi buni, şi sala nunţii s-a umplut de oaspeţi. 11 Când a intrat regele ca să-i vadă pe oaspeţi, a zărit un om care nu era îmbrăcat cu haina de nuntă, 12 şi i-a zis: «Prietene, cum ai intrat aici fără haina de nuntă?». Omul însă nu a scos nici un cuvânt. 13 Atunci regele le-a spus servitorilor: «Legaţi-i mâinile şi picioarele şi aruncaţi-l afară în întuneric: acolo va plânge şi va scrâşni din dinţi». 14 Desigur, mulţi sunt chemaţi, dar puţini aleşi”.

Cuvântul Domnului

 

forma scurtă:

 

ALELUIA Ef 1,17-18

(Aleluia) Tatăl Domnului nostru Isus Cristos

să pătrundă inimile noastre cu lumina sa,

ca să putem înţelege speranţa pe care o dă speranţa noastră.

(Aleluia)

 

EVANGHELIA

Chemaţi-i la nuntă pe toţi cei pe care îi veţi întâlni!

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 22,1-10

În acel timp, 1 Isus a spus arhiereilor şi bătrânilor poporului această parabolă: 2 „Împărăţia cerurilor este asemenea unui rege care a pregătit un ospăţ de nuntă pentru fiul său. 3 A trimis pe servitori să-i cheme la nuntă pe cei invitaţi, însă aceştia n-au voit să vină. 4 A trimis apoi pe alţi servitori să le spună invitaţilor: «Iată, ospăţul meu este gata, taurii şi viţeii îngrăşaţi au fost înjunghiaţi; toate sunt gata: Veniţi la nuntă!». 5 Dar ei, fără să le pese de aceasta, s-au dus, care la ogorul său, care la negoţul său; 6 ceilalţi au pus mâna pe servitori, i-au batjocorit şi i-au ucis. 7 Atunci regele s-a aprins de mânie, a trimis armata sa, a nimicit pe ucigaşi şi a dat foc cetăţii lor. 8 Apoi a spus servitorilor săi: «Ospăţul de nuntă este gata, însă cei invitaţi s-au dovedit nevrednici. 9 Mergeţi deci la răspântiile drumurilor şi chemaţi-i la nuntă pe toţi cei pe care îi veţi întâlni!». 10 Servitorii s-au dus pe străzi şi i-au adunat pe toţi cei pe care i-au întâlnit, răi şi buni, şi sala nunţii s-a umplut de oaspeţi”.

Cuvântul Domnului