en-USro-RO

| Login
11 august 2020

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

M-ai eliberat în marea ta îndurare şi prin slava numelui tău.

Citire din cartea lui Ben Sirah 51,1-12

1 Îţi voi aduce mulţumiri, Doamne, regele meu, şi te voi preamări pe tine, Dumnezeule, mântuitorul meu. 2 Voi aduce mulţumiri numelui tău, căci ai fost apărătorul şi sprijinitorul meu. 3 Tu ai eliberat trupul meu de la pieire, m-ai scos din lanţul calomniei şi al minciunii. Tu ai fost apărătorul meu în faţa celor care mă învinuiau. 4 În marea ta îndurare şi pentru slava numelui tău, m-ai scăpat de dinţii celor care voiau să mă sfâşie, 5 m-ai scos din mâinile celor care îmi ameninţau viaţa, din nenumăratele chinuri pe care le-am îndurat, 6 din fumul rugului care mă sufoca din toate părţile, din flăcările care nu m-au putut mistui. 7 Tu m-ai eliberat din prăpastia adâncă a morţii, de limba înveninată, de vorbe mincinoase. O limbă nedreaptă mă calomnia în faţa împăratului; ajunsesem foarte aproape de moarte, 8 sufletul meu te va preamări până la moarte, Doamne, 9 viaţa coborâse până la porţile locuinţei morţilor. 10 Eram asaltat din toate părţile şi nu era nimeni care să mă ajute. Căutam ajutor de la oameni dar în zadar. 11 Atunci mi-am adus aminte de îndurarea ta, Doamne, şi de binefacerile tale veşnice: 12 tu îi salvezi pe cei care se încred în tine şi îi scapi din mâna duşmanilor.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 123,2-3.4-5.7b-8 (R.: 7a)

R.: Sufletul nostru a scăpat ca o pasăre din laţul vânătorului.

2 De n-ar fi fost Domnul de partea noastră

când s-au năpustit oamenii peste noi,

3 aceştia ne-ar fi înghiţit de vii

în focul mâniei lor. R.

 

4 Ne-ar fi înecat apele,

ar fi trecut râurile peste sufletul nostru;

5 ar fi trecut peste sufletul nostru

valuri năprasnice. R.

 

7b Laţul s-a rupt şi noi am scăpat.

8 Ajutorul nostru este în numele Domnului,

care a făcut cerul şi pământul. R.

 

ALELUIA Cf. Mt 5,12

(Aleluia) Bucuraţi-vă şi veseliţi-vă, voi care astăzi aveţi de suferit,

căci mare va fi în ceruri răsplata voastră. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Să nu vă temeţi de cei care ucid trupul.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 10,28-33

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 28 „Să nu vă temeţi de cei care ucid trupul, dar nu pot ucide sufletul. Temeţi-vă mai curând de acela care poate să piardă şi sufletul şi trupul în Gheenă. 29 Nu se vând oare două vrăbii pe un ban? Şi totuşi nici una dintre ele nu cade la pământ fără voia Tatălui vostru. 30 Cât despre voi, până şi firele de păr de pe cap vă sunt numărate. 31 Deci nu vă temeţi: voi valoraţi mai mult decât toate vrăbiile din lume. 32 Dacă cineva dă mărturie despre mine înaintea oamenilor, şi eu voi da mărturie despre el înaintea Tatălui meu care este în ceruri; 33 şi pe cel care mă va renega înaintea oamenilor, îl voi renega şi eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri”.

Cuvântul Domnului