en-USro-RO

| Login
28 februarie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Iată, pun astăzi înaintea voastră binecuvântarea şi blestemul.

Citire din cartea Deuteronomului 30,15-20

Moise a vorbit poporului spunând: 15 „Iată, îţi pun astăzi înainte viaţa şi binele, moartea şi răul: 16 Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău să umbli pe căile lui şi să păzeşti poruncile lui, legile şi rânduielile lui, ca să trăieşti şi să te înmulţeşti, şi ca Domnul Dumnezeul tău să te binecuvânteze în ţara pe care o vei lua în stăpânire. 17 Dar dacă inima ta se va abate, dacă nu vei asculta şi, lăsându-te amăgit, te vei închina altor zei şi le vei sluji, 18 vă spun astăzi că veţi pieri şi nu veţi avea zile multe în ţara pe care o veţi lua în stăpânire, după ce veţi trece Iordanul. 19 Iau azi cerul şi pământul ca martori că am pus înaintea voastră viaţa şi moartea, binecuvântarea şi blestemul. Alege, aşadar, viaţa, ca să trăieşti tu şi seminţia ta. 20 Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău, să asculţi glasul lui şi să te alipeşti de el, căci de aceasta atârnă viaţa ta şi lungimea zilelor tale, şi numai aşa vei putea locui în ţara pe care Domnul Dumnezeul tău cu jurământ a făgăduit-o părinţilor tăi, lui Abraham, lui Isaac şi lui Iacob, că le-o va da”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 1,1-2.3.4 şi 6 (R.: Ps 39,5a)

R.: Fericit este omul care îşi pune încrederea în Domnul.

1 Fericit este omul care nu ia parte la sfatul celor răi,

nu urmează calea păcătoşilor

şi nu se aşază lângă cei care batjocorăsc;

2 dar îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului

şi la Legea lui cugetă ziua şi noaptea. R.

 

3 El este ca pomul sădit lângă un izvor de apă,

care aduce rod la timpul potrivit;

frunzele lui nu se veştejesc

şi tot ce începe duce la bun sfârşit. R.

 

4 Nu tot aşa este cu cei răi, nu tot aşa,

ei sunt ca pleava, pe care o spulberă vântul.

6 Căci Domnul cunoaşte calea celor drepţi,

iar drumul pe care merg cei răi duce la pieire. R.

 

VERS LA EVANGHELIE Mt 4,17

Convertiţi-vă, căci s-a apropiat împărăţia cerurilor.

 

EVANGHELIA

Cine îşi va pierde viaţa pentru mine şi-o va mântui.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 9,22-25

În acel timp, 22 Isus a spus ucenicilor săi: „Fiul Omului trebuie să pătimească multe, să fie tăgăduit de bătrâni, de mai marii preoţilor şi de cărturari, să fie omorât şi a treia zi să învie”. 23 Apoi a zis tuturor: „Dacă voieşte cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi şi să mă urmeze. 24 Fiindcă cine va voi să-şi scape viaţa, o va pierde; iar cine îşi va pierde viaţa pentru mine, o va mântui. 25 Şi ce i-ar folosi omului să câştige lumea întreagă, dacă s-ar osândi ori s-ar pierde pe sine însuşi?”

Cuvântul Domnului