en-USro-RO

Inregistrare | Login
21 martie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Miercuri, 21 martie 2018

Sfintii zilei
Sf. Nicolae de Flüe, pustnic
Liturghierul Roman
Miercuri din sãptãmâna a 5-a din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Patimile Domnului I
violet, I
Lectionar
Dan 3,14-20.91-92.95: Dumnezeu l-a trimis pe îngerul sãu și i-a eliberat pe slujitorii sãi.
Ps Dan 3,52-56: Vrednic de laudã ești, Doamne, și preamãrit în veci.
In 8,31-42: Dacã Fiul vã va elibera, veți fi într-adevãr liberi.
Meditatia zilei
Miercuri din sãptãmâna a 5-a din Post

LECTURA I
Am pus astăzi înaintea voastră
binecuvântarea şi blestemul.
Citire din cartea Deuteronomului 30,15-20

15
În zilele acelea,
Moise a vorbit poporului:
„Iată, pun astăzi înaintea ta viaţa şi binele,
moartea şi răul!
16 Îţi poruncesc astăzi
să-l iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău,
umblând pe căile sale şi păzind poruncile,
hotărârile şi judecăţile lui ca să trăieşti,
să te înmulţeşti
şi să te binecuvânteze Domnul Dumnezeul tău
în ţara spre care mergi ca să o iei în stăpânire!
17 Dar dacă inima ta se va abate,
dacă nu vei asculta şi te vei lăsa amăgit
şi te vei prosterna înaintea altor dumnezei
şi îi vei sluji,
18 vă mărturisesc astăzi că veţi pieri
şi nu veţi avea zile multe în ţara spre care,
trecând Iordanul,
mergeţi ca s-o luaţi în stăpânire.
19 Aduc ca martori împotriva voastră astăzi
cerul şi pământul:
am pus înaintea voastră viaţa şi moartea,
binecuvântarea şi blestemul.
Alege viaţa ca să trăieşti tu şi descendenţa ta,
20 iubindu-l pe Domnul Dumnezeul tău,
ascultând glasul lui şi alipindu-te de el!
Căci el este viaţa ta şi lungimea zilelor tale,
ca să locuieşti pe pământul
pe care Domnul Dumnezeul tău l-a jurat lui Abraham,
lui Isaac şi lui Iacob că li-l va da”.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 1,1-2.3.4 şi 6 (R.: Ps 39(40),5a)

R.: Fericit este bărbatul
care şi-a pus încrederea în Domnul!

1 Fericit omul care nu umblă după sfatul celor nelegiuiţi,
nu zăboveşte pe calea păcătoşilor
şi nu se aşază în adunarea celor care batjocoresc,
2 dar îşi găseşte plăcerea în legea Domnului
şi la legea lui cugetă ziua şi noaptea. R.

3 El este ca pomul sădit pe malul apei,
care dă rod la timpul potrivit;
frunzele lui nu se veştejesc
şi are succes în tot ceea ce face. R.

4 Nu tot aşa este cu cei nelegiuiţi, nu tot aşa;
ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul.
6 Căci Domnul cunoaşte calea celor drepţi,
iar calea celor nelegiuiţi duce la pieire. R.

 ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Mt 4,17
„Convertiţi-vă”, spune Domnul,
„pentru că împărăţia cerurilor s-a apropiat!”

EVANGHELIA
Cine îşi va pierde viaţa pentru mine,
acela o va salva.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Luca 9,22-25

22
În acel timp,
Isus le-a zis discipolilor săi:
„Fiul Omului trebuie să sufere multe,
să fie respins de bătrâni, de arhierei şi de cărturari,
să fie ucis şi a treia zi să învie”.
23 Apoi le spunea tuturor:
„Dacă cineva vrea să vină după mine,
să renunţe la sine, să-şi ia crucea în fiecare zi
şi să mă urmeze!
24 Căci cine vrea să-şi salveze viaţa
o va pierde,
cine însă îşi va pierde viaţa pentru mine,
acela o va salva.
25 Aşadar, ce-i foloseşte omului
dacă a câştigat lumea întreagă,
dar se pierde sau se ruinează pe sine?”
Cuvântul Domnului