en-USro-RO

Inregistrare | Login
19 martie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Luni, 19 martie 2018

Sfintii zilei
† SF. IOSIF, soțul Sf. Fc. Maria; Fer. Marcel Callo, m.
Liturghierul Roman
† SF. IOSIF, soțul Sf. Fc. Maria 
Liturghie proprie, Gloria, Credo, prefațã proprie
alb, P
Lectionar
2Sam 7,4b-5a.12-14a.16: Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David, tatãl sãu.
Ps 88: Seminția lui va dãinui în vecii vecilor.
Rom 4,13.16-18.22: Nu prin lege i-a fost fãcutã promisiunea lui Abraham.
Mt 1,16.18-21.24a(Lc 2,41-51a): Iosif a fãcut dupã cum i-a poruncit îngerul Domnului. (Iatã, tatãl tãu și cu mine te-am cãutat îngrijorați!)
Meditatia zilei
† SF. IOSIF, soțul Sf. Fc. Maria 

LECTURA I
Oare acesta este postul pe care l-am ales?

Citire din cartea profetului Isaia 58,1-9a

 

1Aşa spune Domnul Dumnezeu:
„Strigă în gura mare, nu te opri!
Înalţă-ţi glasul ca o trâmbiţă
şi fă cunoscute poporului meu nelegiurile lui
şi casei lui Iacob, păcatele sale!
2 Pe mine mă caută zi de zi
şi căile mele doresc să le cunoască
ca un neam care face dreptatea
şi nu părăseşte judecata Dumnezeului său.
Cer de la mine judecata dreaptă
şi le place să se apropie de Dumnezeu.
3 De ce să postim dacă tu nu vezi?
De ce să ne umilim sufletele dacă tu nu iei în seamă?
În ziua când postiţi, voi vă preocupaţi de afaceri
şi îi oprimaţi pe toţi muncitorii voştri.
4 Iată, postiţi între certuri şi dispute
şi ca să loviţi cu pumnul nelegiuirii!
Nu mai postiţi ca astăzi,
ca să se audă glasurile voastre pe înălţimi!
5 Oare ca acesta este postul care-mi place
sau ziua când omul îşi umileşte sufletul?
Să-şi aplece capul ca trestia,
să-şi pună sac şi cenuşă?
Pe acesta îl numeşti tu post şi zi plăcută Domnului?
6 Oare nu acesta este postul pe care l-am ales?
Dezleagă lanţurile nelegiuirii,
desfă legăturile jugului,
trimite-i liberi pe cei zdrobiţi;
înlăturaţi orice jug!
7 Împarte pâinea ta cu cel flămând,
adu-i în casa ta pe săracii fără adăpost,
când vezi un om gol, îmbracă-l
şi nu-i lăsa deoparte pe cei din neamul tău!
8 Atunci, lumina ta va răsări ca zorile
şi vindecarea ta se va arăta repede;
dreptatea ta va merge înaintea ta
şi gloria Domnului te va păzi din spate.
9a Atunci îl vei chema pe Domnul şi el îţi va răspunde,
vei striga şi el va zice: «Iată-mă!»”

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 50(51),3-4.5-6a.18-19 (R.: 19b)

R
.: Inima căită şi smerită,
Dumnezeule, n-o dispreţui!

3 Ai milă de mine, Dumnezeule, după marea ta bunătate,
şi, după mulţimea îndurărilor tale,
şterge fărădelegea mea!
4 Spală-mă cu desăvârşire de nelegiuirea mea
şi curăţă-mă de păcatul meu! R.

5 Căci recunosc fărădelegea mea
şi păcatul meu stă pururi înaintea mea.
6a Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit
şi ce-i rău înaintea ta am săvârşit. R.

18 Pentru că jertfele nu-ţi sunt plăcute
şi, chiar dacă ţi-aş aduce,
arderile de tot nu te-ar mulţumi.
19 Jertfa mea, Dumnezeule, este duhul smerit,
inima căită şi smerită, Dumnezeule, n-o dispreţui! R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Am 5,14
Căutaţi binele, şi nu răul, ca să trăiţi!
Astfel, Domnul Dumnezeul Sabaot va fi cu voi.

EVANGHELIA
Vor veni zile când mirele va fi luat de la ei
şi atunci vor posti.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Matei 9,14-15

14
În acel timp,
s-au apropiat de Isus discipolii lui Ioan
şi i-au spus:
„De ce noi şi fariseii postim mult,
iar discipolii tăi nu postesc?”
15 Isus le-a spus:
„Pot oare nuntaşii să plângă
atât timp cât mirele este cu ei?
Dar vor veni zile
când mirele va fi luat de la ei
şi atunci vor posti”.
Cuvântul Domnului