en-USro-RO

| Login
28 februarie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Oare acesta este postul care-mi place?

Citire din cartea profetului Isaia 58,1-9a

Aşa vorbeşte Domnul: 1 „Strigă din toate puterile şi nu te opri, dă drumul glasului să sune ca o trâmbiţă, vesteşte poporului meu păcatele sale şi casei lui Iacob fărădelegile sale. 2 În fiecare zi mă caută şi vor să afle căile mele, ca un neam care ar fi înfăptuit dreptatea şi n-ar fi părăsit Legea Dumnezeului său. Ei mă întreabă despre legile dreptăţii şi vor să se apropie de Dumnezeu. Dar tot ei zic: 3 «Pentru ce să postim, dacă tu nu vezi? La ce să ne chinuim sufletul, dacă tu nu ţii seamă de lucrul acesta?» Dar iată că în zi de post voi vă lăsaţi în voia pornirilor voastre şi asupriţi crunt pe cei care trudesc pentru voi. 4 În timp ce postiţi, voi vă certaţi şi bateţi furioşi cu pumnul. Dacă vreţi ca strigătul vostru să se audă sus, nu mai postiţi ca până acum. Oare acesta este postul care-mi place? 5 Oare aceasta este ziua în care omul îşi smereşte sufletul său? Să-şi plece capul ca un fir de papură şi să se culce pe sac şi cenuşă? Aceasta numeşti tu post şi zi plăcută Domnului? 6 Iată postul care-mi place: rupe lanţurile nedreptăţii, dezleagă legăturile robiei, dă drumul celor asupriţi şi sfărâmă orice fel de jug; 7 împarte-ţi pâinea cu cel flămând şi adu în casa ta pe nenorociţii fără adăpost; pe cel gol îmbracă-l şi nu întoarce spatele semenului tău. 8 Atunci lumina ta va răsări ca zorile şi-ţi vei grăbi vindecarea; dreptatea ta îţi va merge înainte şi slava Domnului te va însoţi. 9a Atunci tu vei chema pe Domnul şi el îţi va răspunde, îl vei striga şi el îţi va zice: «Iată-mă!»”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 50,3-4.5-6a.18-19 (R.: 19b)

R.: Inima căită şi smerită, Dumnezeule, n-o dispreţui.

3 Ai milă de mine, Dumnezeule, după marea ta bunătate,

şi după mulţimea îndurărilor tale şterge fărădelegea mea.

4 Spală-mă cu desăvârşire de nelegiuirea mea

şi curăţă-mă de păcatul meu. R.

 

5 Căci recunosc fărădelegea mea

şi păcatul meu stă pururi înaintea mea.

6a Numai împotriva ta am păcătuit

şi ce-i rău înaintea ta am săvârşit. R.

 

18 Dacă ai fi voit jertfe, ţi-aş fi adus,

dar arderile de tot nu-ţi sunt plăcute.

19 Jertfa mea, Dumnezeule, este duhul smerit,

inima căită şi smerită, Dumnezeule, n-o dispreţui. R.

 

VERS LA EVANGHELIE Am 5,14

Căutaţi binele şi nu răul,

ca să aveţi viaţă şi Domnul va fi cu voi.

 

EVANGHELIA

Vor veni zile când mirele nu va mai fi cu ei şi atunci vor posti.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 9,14-15

În acel timp, pe când Isus se afla în ţinutul Gherasenilor, 14 au venit la el ucenicii lui Ioan Botezătorul şi l-au întrebat: „Pentru ce noi şi fariseii postim deseori, iar ucenicii tăi nu postesc deloc?” 15 Isus le-a răspuns: „Pot oare nuntaşii să fie trişti câtă vreme mirele este cu ei? Vor veni zile când mirele nu va mai fi în mijlocul lor şi atunci vor posti”.

Cuvântul Domnului