en-USro-RO

Inregistrare | Login
19 martie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Luni, 19 martie 2018

Sfintii zilei
† SF. IOSIF, soțul Sf. Fc. Maria; Fer. Marcel Callo, m.
Liturghierul Roman
† SF. IOSIF, soțul Sf. Fc. Maria 
Liturghie proprie, Gloria, Credo, prefațã proprie
alb, P
Lectionar
2Sam 7,4b-5a.12-14a.16: Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David, tatãl sãu.
Ps 88: Seminția lui va dãinui în vecii vecilor.
Rom 4,13.16-18.22: Nu prin lege i-a fost fãcutã promisiunea lui Abraham.
Mt 1,16.18-21.24a(Lc 2,41-51a): Iosif a fãcut dupã cum i-a poruncit îngerul Domnului. (Iatã, tatãl tãu și cu mine te-am cãutat îngrijorați!)
Meditatia zilei
† SF. IOSIF, soțul Sf. Fc. Maria 

LECTURA I
Dacă vei da de mâncare celui flămând,
atunci lumina ta va răsări în întuneric.
Citire din cartea profetului Isaia 58,9b-14

9b
Aşa vorbeşte Domnul:
„Dacă vei îndepărta din mijlocul tău jugul,
arătatul cu degetul
şi vorbirea păcătoasă;
10 dacă îţi vei da sufletul pentru cel înfometat
şi vei sătura inimile umilite,
atunci lumina ta va răsări în întuneric
şi bezna ta va fi ca ziua în amiaza mare.
11 Domnul te va călăuzi mereu
şi îţi va sătura sufletul în ţinuturi uscate;
ţi se vor întări oasele
şi vei fi ca o grădină udată
şi ca un izvor de apă ale cărui ape nu seacă.
12 Cei care se vor naşte din tine
vor reconstrui ruinele din vechime
şi vor pune temeliile generaţie după generaţie;
Vei fi numit: «reparator de spărturi»
şi «cel care reface cărările pentru locuit».
13 Dacă îţi vei întoarce paşii în zi de sabat
să nu-ţi faci afacerile în ziua mea cea sfântă
şi vei numi sabatul desfătare,
ziua sfântă a Domnului, a celui vrednic de cinste,
şi îl vei cinsti
şi dacă nu-ţi vei face călătoriile
şi nu te vei preocupa de afacerile tale
şi nici nu vei vorbi în zadar,
14 atunci te vei desfăta în Domnul
şi el te va face să stai pe înălţimile pământului;
eu te voi face să te hrăneşti
din moştenirea lui Iacob, tatăl tău”,
pentru că gura Domnului a vorbit.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 85(86),1-2.3-4.5-6 (R.: 11a)

R
.: Învaţă-mă, Doamne, calea ta
şi voi umbla în adevărul tău!

1 Pleacă-ţi, Doamne, urechea şi răspunde-mi,
pentru că sunt sărman şi în nevoie!
2 Păzeşte-mi sufletul, pentru că îţi sunt credincios!
Mântuieşte, Dumnezeul meu, pe slujitorul tău,

care şi-a pus încrederea în tine! R.

 

3 Ai milă de mine, Doamne,
către tine strig toată ziua!
4 Fă să se bucure sufletul slujitorului tău,

căci eu înalţ sufletul meu către tine, Doamne! R.

 

5 Căci tu, Doamne, eşti bun şi iertător,
plin de îndurare faţă de cei care te cheamă.
6 Pleacă-ţi urechea, Doamne, la rugăciunea mea;

ia aminte la glasul cererii mele! R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Ez 33,11a
„Nu vreau moartea păcătosului”, spune Domnul,
„ci să se întoarcă de la calea lui şi să fie viu”.

EVANGHELIA
Nu am venit să-i chem la convertire pe cei drepţi,
ci pe cei păcătoşi.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Luca 5,27-32

27
În acel timp,
Isus a văzut un vameş cu numele de Levi,
care stătea la postul lui de vamă,
şi i-a spus: „Urmează-mă!”
28 Părăsind toate, s-a ridicat şi l-a urmat.
29 Iar Levi a făcut pentru el un mare ospăţ în casa lui.
Se afla acolo o mare mulţime de vameşi
şi alţii care şedeau cu ei la masă.
30 Fariseii şi cărturarii lor
murmurau împotriva discipolilor lui, zicând:
„De ce mâncaţi şi beţi
împreună cu vameşii şi păcătoşii?”
31 Dar Isus, răspunzându-le, a zis:
„Nu cei sănătoşi au nevoie de medic, ci bolnavii;
32 nu am venit să-i chem pe cei drepţi,
ci pe cei păcătoşi la convertire”.
Cuvântul Domnului