en-USro-RO

| Login
22 iunie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Când vei da din toată inima pâinea ta celui flămând, lumina ta va răsări în întuneric.

Citire din cartea profetului Isaia 58,9b-14

Aşa vorbeşte Domnul: 9b „Dacă vei îndepărta din mijlocul tău asuprirea, gestul de ameninţare şi cuvintele de ocară, 10 dacă vei da de mâncare celui flămând şi vei aduce mângâiere celui amărât, atunci lumina ta va răsări în întuneric şi întunericul tău va fi ca ziua în amiaza mare. 11 Domnul te va călăuzi neîncetat, îţi va sătura sufletul chiar în locuri fără apă şi va da din nou putere mădularelor tale; vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor, ale cărui ape nu seacă niciodată. 12 Pe vechile tale ruine vor fi ziduri noi, vei ridica din nou temeliile străbune şi vei fi numit reparator de spărturi şi înnoitor de drumuri, ca ţara să poată fi locuită. 13 Dacă-ţi vei opri piciorul în ziua de odihnă şi nu-ţi vei mai vedea de treburile tale în ziua mea cea sfântă, ci vei socoti ziua de odihnă ca desfătare şi vrednică de cinste, ca sfinţită de Domnul, şi o vei cinsti fără să mai umbli, fără să te mai îndeletniceşti cu treburile tale şi fără să mai vorbeşti lucruri deşarte, atunci îţi vei afla desfătarea în Domnul. 14 Eu voi duce carul tău triumfal pe culmile cele mai înalte ale ţării şi voi face să te bucuri de moştenirea tatălui tău, Iacob, căci gura Domnului a vorbit acestea”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 85,1-2.3-4.5-6 (R.: 11a)

R.: Învaţă-mă, Doamne, căile tale şi condu-mă cu adevărul tău.

1 Pleacă-ţi, Doamne, urechea şi răspunde-mi,

mie, celui sărman şi nefericit.

2 Păzeşte-mi sufletul pentru că îţi sunt credincios.

Mântuieşte pe slujitorul tău, care se încrede în tine. R.

3 Tu eşti Dumnezeul meu, ai milă de mine;

Doamne, către tine strig ziua întreagă.

4 Înveseleşte inima slujitorului tău!

Către tine, Doamne, îmi înalţ sufletul. R.

 

5 Căci tu, Doamne, eşti bunătate şi îndurare,

pentru toţi care te cheamă.

6 Ascultă-mi, Doamne, rugăciunea;

ia aminte la glasul plângerilor mele. R.

 

VERS LA EVANGHELIE Ex 33,11

Nu vreau moartea celui păcătos,

ci să se întoarcă de la calea lui şi să rămână viu.

 

EVANGHELIA

N-am venit să chem la pocăinţă pe cei drepţi, dar pe cei păcătoşi.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 5,27-32

În acel timp, trecând prin faţa unui punct vamal, 27 Isus a văzut un vameş, cu numele de Levi, şezând la masa lui de lucru, şi i-a zis: „Urmează-mă!” 28 Iar vameşul, lăsând totul, s-a ridicat şi a mers după Isus. 29 Levi a făcut un ospăţ mare în casa lui, în cinstea lui Isus; mulţime mare de vameşi şi alţi oaspeţi şedeau cu ei la masă. 30 Dar fariseii şi cărturarii, care erau de partea lor, murmurau zicând către ucenicii lui: „Pentru ce mâncaţi şi beţi împreună cu vameşii şi păcătoşii?” 31 Isus a luat cuvântul şi le-a zis: „Nu cei sănătoşi au trebuinţă de medic, ci cei bolnavi. 32 N-am venit să chem la pocăinţă pe cei drepţi, ci pe cei păcătoşi”.

Cuvântul Domnului