en-USro-RO

| Login
20 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Nu suntem copiii sclavei, ci ai femeii libere.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Galateni 4,22-24.26-27.31; 5,1

Fraţilor, 22 Scriptura spune că Abraham a avut doi fii: unul născut dintr-o sclavă, celălalt dintr-o femeie liberă; 23 fiul sclavei s-a născut în chip firesc; fiul femeii libere s-a născut datorită promisiunii lui Dumnezeu. 24 Aceste evenimente au un înţeles simbolic: cele două femei sunt cele două legăminte: primul legământ, cel de pe muntele Sinai, aduce pe lume copii sclavi, aceasta este Agar; 26 în timp ce Ierusalimul de sus este liber şi acesta este mama noastră, 27 căci Scriptura spune: „Bucură-te, femeie sterilă, tu care n-ai avut copii, izbucneşte în strigăte de bucurie, tu care n-ai simţit durerile naşterii, căci femeia părăsită are acum mai mulţi copii decât cea care avea bărbat”. 31 Aşadar, fraţilor, noi nu suntem copiii sclavei, ci ai femeii libere. Cristos ne-a eliberat, ca să fim cu adevărat liberi. 5,1 Fiţi deci tari şi nu lăsaţi să vi se pună din nou jugul sclaviei.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 112,1-2.3-4.5a şi 6-7 (R.: cf. 2)

R.: Fie numele Domnului binecuvântat, de acum şi până în veac!

1 Lăudaţi, slujitori ai Domnului,

lăudaţi numele Domnului!

2 Fie numele Domnului binecuvântat,

de acum şi până în veac. R.

 

3 De la răsăritul şi până la apusul soarelui

fie numele Domnului binecuvântat!

4 Domnul stăpâneşte peste toate neamurile,

slava lui este mai presus de ceruri. R.

 

5a Cine este ca Domnul Dumnezeul nostru

6 care îşi pleacă privirea să vadă ce se petrece în cer şi pe pământ?

7 El ridică pe cel slab din ţărână,

înalţă din cenuşă pe cel sărac. R.

 

ALELUIA Ps 94,8ab

(Aleluia) Astăzi nu vă împietriţi inimile,

ci ascultaţi glasul Domnului. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Acestei generaţii nu i se va da alt semn, decât cel al profetului Iona.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 11,29-32

În acel timp, 29 văzând că mulţimile se strângeau în jurul lui, Isus a început să spună: „Generaţia aceasta este o generaţie perfidă; ea cere un semn, dar nu i se va da alt semn, decât cel al profetului Iona. 30 Căci după cum Iona a fost un semn pentru niniviteni, tot aşa şi Fiul Omului va fi un semn pentru această generaţie. 31 Regina de la miazăzi se va ridica în ziua judecăţii alături de oamenii acestei generaţii şi-i va osândi, căci ea de la marginile pământului a venit ca să asculte înţelepciunea lui Solomon; şi iată, aici este unul mai mare decât Solomon. 32 Ninivitenii se vor ridica în ziua judecăţii alături de această generaţie şi o vor osândi, pentru că ei s-au întors la predica lui Iona; şi iată, aici este unul mai mare decât Iona.

Cuvântul Domnului