en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Păgânii deşi l-au cunoscut pe Dumnezeu nu l-au preamărit cum se cuvine.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 1,16-25

Fraţilor, 16 eu nu mă ruşinez de faptul că sunt în slujba evangheliei, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea oricărui om care crede, mai întâi a celui care provine dintre iudei, dar şi a celui care provine dintre păgâni. 17 Această evanghelie descoperă dreptatea lui Dumnezeu care vine prin credinţă şi duce la trăirea credinţei, căci Scriptura spune: „Cel drept va trăi prin credinţă”. 18 Noi o ştim: mânia lui Dumnezeu se descoperă din înaltul cerului împotriva tuturor acelora care îl resping pe Dumnezeu şi împotriva acelora care înăbuşă adevărul prin nelegiuirile lor. 19 Pentru că ceea ce se poate cunoaşte despre Dumnezeu le este cunoscut, căci însuşi Dumnezeu le-a descoperit. 20 De la crearea lumii oamenii, cu mintea lor, pot vedea în lucrările lui Dumnezeu însuşirile lui nevăzute, adică puterea sa veşnică şi dumnezeirea sa, astfel încât nu se pot dezvinovăţi, căci, 21 deşi l-au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au preamărit şi nu i-au adus mulţumiri aşa cum i se cuvine lui Dumnezeu. Ei au rătăcit în gândirea lor deşartă şi întunericul le-a umplut inima lipsită de înţelepciune. 22 Făcând-o pe înţelepţii au înnebunit; 23 ei au schimbat mărirea lui Dumnezeu cel nemuritor cu idolii care reprezintă oameni muritori, păsări, dobitoace cu patru picioare şi târâtoare. 24 De aceea, din cauza poftelor inimii lor, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăţiei, astfel încât îşi necinstesc ei singuri trupurile lor. 25 Au schimbat adevărul lui Dumnezeu cu minciuna, s-au închinat şi au slujit creaturilor în locul Creatorului care este preamărit în veci. Amin.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 18,2-3.4-5 (R.: cf. 2a)

R.: Cerurile fac cunoscută mărirea lui Dumnezeu.

2 Cerul vorbeşte despre slava lui Dumnezeu

şi firmamentul vesteşte lucrarea mâinilor sale.

3 Ziua dă de ştire acest lucru zilei următoare,

iar noaptea îl destăinuie nopţii următoare. R.

 

4 Nu e vorbire, nu sunt cuvinte,

nu e un glas care să se poată auzi,

5 şi totuşi este o solie care străbate tot pământul,

o veste care ajunge la marginile lumii. R.

 


ALELUIA Evr 4,12

(Aleluia) Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi plin de putere:

el judecă sentimentele şi gândurile inimii. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Curăţaţi partea dinăuntru şi atunci toate vor fi curate.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 11,37-41

În acel timp, 37 după ce Isus a vorbit mulţimii, un fariseu l-a rugat să ia masa la el. Isus a intrat şi s-a aşezat la masă. 38 Fariseul a rămas mirat văzând că Isus n-a îndeplinit ritualul spălării înainte de masă. 39 Domnul i-a zis: „Voi, fariseii, curăţaţi partea dinafară a paharului şi a farfuriei, dar înăuntru sunteţi plini de lăcomie şi răutate. 40 Nebunilor, oare cel care a făcut partea dinafară n-a făcut-o şi pe cea dinăuntru? 41 De aceea, daţi de pomană cele din interior, şi, iată, toate vor fi curate pentru voi”.

Cuvântul Domnului