en-USro-RO

| Login
20 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

N-are importanţă dacă am primit sau nu tăierea împrejur; importantă este credinţa care lucrează prin dragoste.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Galateni 4,31b–5,6

Fraţilor, 31b Cristos ne-a eliberat, ca să fim cu adevărat liberi. 5,1 Fiţi deci tari şi nu lăsaţi să vi se pună din nou jugul sclaviei. 2 Iată eu, Paul, vă spun că dacă veţi primi tăierea împrejur, Cristos nu vă va fi de nici un folos. 3 Vă mai spun o dată: orice om care primeşte tăierea împrejur este dator să împlinească toată Legea lui Moise. 4 Voi care socotiţi că deveniţi drepţi prin împlinirea Legii lui Moise, v-aţi rupt de Cristos, aţi căzut din har. 5 Noi însă prin puterea Duhului Sfânt, prin credinţă aşteptăm îndreptăţirea pe care o nădăjduim. 6 Căci în Cristos Isus n-are importanţă dacă am primit sau nu tăierea împrejur, importantă este credinţa care lucrează prin dragoste.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 118,41.43.44-45.47.48 (R.: 41a)

R.: Să coboare asupra mea, Doamne, bunăvoinţa ta!

41 Să coboare asupra mea, Doamne, bunăvoinţa şi mântuirea ta

aşa cum ne-ai promis. R.

 

43 Fă ca din gura mea să nu dispară niciodată adevărul,

căci mă încred în hotărârile tale. R.

 

44 Voi păzi de-a pururi legea ta,

totdeauna şi pe vecie.

45 Voi umbla fără grijă,

deoarece caut poruncile tale. R.

 

47 Poruncile tale sunt bucuria mea,

căci le iubesc nespus de mult. R.

 

48 Îmi întind mâinile spre poruncile tale pe care le iubesc

şi cuget la îndreptările tale. R.

 

ALELUIA Evr 4,12

(Aleluia) Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi plin de putere:

el judecă sentimentele şi gândurile inimii. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Curăţaţi partea dinăuntru şi atunci toate vor fi curate.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 11,37-41

În acel timp, 37 după ce Isus a vorbit mulţimii, un fariseu l-a rugat să ia masa la el. Isus a intrat şi s-a aşezat la masă. 38 Fariseul a rămas mirat văzând că Isus n-a îndeplinit ritualul spălării înainte de masă. 39 Domnul i-a zis: „Voi, fariseii, curăţaţi partea dinafară a paharului şi a farfuriei, dar înăuntru sunteţi plini de lăcomie şi răutate. 40 Nebunilor, oare cel care a făcut partea dinafară n-a făcut-o şi pe cea dinăuntru? 41 De aceea, daţi de pomană cele din interior, şi, iată, toate vor fi curate pentru voi”.

Cuvântul Domnului