en-USro-RO

| Login
20 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Omul devine drept prin credinţă, independent de faptele prescrise de Legea lui Moise.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 3,21-30a

Fraţilor, toţi oamenii sunt sub stăpânirea păcatului. Legea lui Moise slujea pentru a face cunoscut păcatul. 21 Însă astăzi, independent de faptele Legii, Dumnezeu şi-a arătat dreptatea care ne duce la mântuire: pentru aceasta Legea şi Profeţii sunt doar martori. 22 Această dreptate a lui Dumnezeu, dăruită prin credinţa în Isus Cristos, este oferită tuturor celor care cred. De fapt nu este nici o deosebire: 23 toţi oamenii au păcătuit, toţi sunt lipsiţi de strălucirea lui Dumnezeu, 24 dar el îi face drepţi numai prin harul său, fără meritul lor, datorită răscumpărării înfăptuite de Cristos Isus. 25 Dumnezeu l-a stabilit de mai înainte pe Cristos la jertfa crucii, pentru ca, oferindu-şi sângele, să obţină iertarea pentru cei care cred în el. Astfel Dumnezeu a voit să-şi arate dreptatea prin iertarea păcatelor săvârşite mai înainte, în timpul răbdării sale îndelungate. 26 El îşi dovedeşte dreptatea în timpul de faţă, pentru a arăta că el este drept şi că el îndreptăţeşte pe cel care crede în Isus. 27 Aşadar, mai este vreun motiv de laudă? Nicidecum. Pentru ce am face-o? Pentru faptele săvârşite conform Legii? Nu. Ci prin legea credinţei, 28 căci noi avem convingerea că omul devine drept numai prin credinţă, independent de faptele prescrise de Lege. 29 Sau poate Dumnezeu este numai Dumnezeul iudeilor, nu şi al păgânilor? Fără îndoială este şi al păgânilor, 30 pentru că este un singur Dumnezeu, care îi face drepţi prin credinţă atât pe cei care au primit tăierea împrejur, cât şi pe cei care n-au primit-o.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 129,1-2.3-4ab.4c-5 (R.: cf. 7)

R.: Cine crede în tine, Doamne, va ajunge la mântuire.

1 Dintru adâncuri strig către tine, Doamne,

2 Doamne, ascultă glasul meu!

Pleacă-ţi urechea ta la glasul rugăciunii mele. R.

 

3 Dacă te-ai uita la fărădelegi, Doamne,

Doamne, cine ar mai rămâne în viaţă?

4ab La tine însă este iertare,

de aceea ne temem de tine. R.

 

4c Eu nădăjduiesc în Domnul,

sufletul meu se încrede în cuvântul său.

5 Sufletul meu îl aşteaptă pe Domnul. R.

 


ALELUIA In 14,5

(Aleluia) Eu sunt calea, adevărul şi viaţa, spune Domnul;

nimeni nu vine la Tatăl, decât prin mine. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Această generaţie va trebui să dea seama de sângele tuturor profeţilor, de la sângele lui Abel până la sângele lui Zaharia.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 11,47-54

În acel timp, 47 Domnul a spus: „Vai vouă, pentru că zidiţi mormintele profeţilor pe care i-au ucis părinţii voştri! 48 Prin aceasta daţi dovadă că aprobaţi faptele părinţilor voştri! Pentru că ei i-au ucis pe profeţi, iar voi le zidiţi mormintele! 49 De aceea, însăşi înţelepciunea lui Dumnezeu a zis: «Le voi trimite profeţi şi apostoli; pe unii dintre ei îi vor ucide, iar pe alţii îi vor prigoni». 50 Astfel, această generaţie va trebui să dea seama de sângele tuturor profeţilor care a fost vărsat de la crearea lumii, 51 de la sângele lui Abel până la sângele lui Zaharia care a fost ucis între altar şi templu. Da, vă spun: această generaţie va trebui să dea seama. 52 Vai vouă, învăţători ai Legii, pentru că aţi pus mâna pe cheia cunoaşterii: nici voi n-aţi intrat şi nici pe cei care voiau nu i-aţi lăsat”. 53 După ce Isus a plecat de acolo, învăţătorii Legii şi fariseii au început să-l duşmănească şi să-l hărţuiască cu multe întrebări. 54 Îi întindeau astfel tot felul de curse, aşteptând să-i scape vreun cuvânt cu care să-l poată învinui.

Cuvântul Domnului