en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Dumnezeu ne-a ales în Cristos înainte de întemeierea lumii.

Începutul Scrisorii sfântului apostol Paul către Efeseni 1,1-10

1 Eu, Paul, apostol al lui Cristos Isus prin voinţa lui Dumnezeu, mă adresez vouă, sfinţilor din Efes, şi care credeţi în Cristos Isus. 2 Har vouă şi pace de la Dumnezeu Tatăl nostru şi de la Domnul Isus Cristos. 3 Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, care ne-a binecuvântat cu toată binecuvântarea spirituală în ceruri, întru Cristos. 4 În el, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără prihană în faţa lui, în dragoste. 5 El a orânduit mai înainte să fim adoptaţi ca fii prin Isus Cristos; iată ce a voit el în bunătatea sa, 6 ca să fie lăudată măreţia harului său, pe care ni l-a dăruit prin Fiul său preaiubit. 7 Prin sângele lui avem răscumpărarea, iertarea păcatelor; prin bogăţia harului său 8 ne-a înzestrat cu toată înţelepciunea şi înţelegerea. 9 El ne-a descoperit misterul voinţei sale după bunăvoinţa pe care a avut-o dinainte în Cristos, 10 pentru ca să o înfăptuiască la împlinirea timpurilor, strângând la un loc toate: cele din cer şi cele de pe pământ, sub un singur cap, care este Cristos.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 97,1.2-3ab.3c-4.5-6 (R.: 2a)

R.: Domnul şi-a făcut cunoscută mântuirea sa.

1 Cântaţi Domnului un cântec nou,

pentru că a făcut lucruri minunate;

dreapta şi braţul lui cel sfânt

ne-au venit în ajutor. R.

 

2 Domnul şi-a făcut cunoscută mântuirea

şi a descoperit dreptatea sa înaintea neamurilor.

3ab Şi-a adus aminte de bunătatea şi fidelitatea lui

faţă de casa lui Israel. R.

 

3c Tot pământul a văzut mântuirea Dumnezeului nostru!

4 Înălţaţi către Domnul strigăte de bucurie,

toţi locuitorii pământului!

Izbucniţi în strigăte de veselie şi cântări de laudă. R.

 

5 Cântaţi Domnului din harpă,

să răsune harpa împreună cu toate instrumentele.

6 Sunând din trompetă şi din corn,

strigaţi de bucurie în faţa Domnului, regele nostru. R.

 

ALELUIA In 14,5

(Aleluia) Eu sunt calea, adevărul şi viaţa, spune Domnul;

nimeni nu vine la Tatăl, decât prin mine. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Această generaţie va trebui să dea seama de sângele tuturor profeţilor, de la sângele lui Abel până la sângele lui Zaharia.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 11,47-54

În acel timp, 47 Domnul a spus: „Vai vouă, pentru că zidiţi mormintele profeţilor pe care i-au ucis părinţii voştri! 48 Prin aceasta daţi dovadă că aprobaţi faptele părinţilor voştri! Pentru că ei i-au ucis pe profeţi, iar voi le zidiţi mormintele! 49 De aceea, însăşi înţelepciunea lui Dumnezeu a zis: «Le voi trimite profeţi şi apostoli; pe unii dintre ei îi vor ucide, iar pe alţii îi vor prigoni». 50 Astfel, această generaţie va trebui să dea seama de sângele tuturor profeţilor care a fost vărsat de la crearea lumii, 51 de la sângele lui Abel până la sângele lui Zaharia care a fost ucis între altar şi templu. Da, vă spun: această generaţie va trebui să dea seama. 52 Vai vouă, învăţători ai Legii, pentru că aţi pus mâna pe cheia cunoaşterii: nici voi n-aţi intrat şi nici pe cei care voiau nu i-aţi lăsat”. 53 După ce Isus a plecat de acolo, învăţătorii Legii şi fariseii au început să-l duşmănească şi să-l hărţuiască cu multe întrebări. 54 Îi întindeau astfel tot felul de curse, aşteptând să-i scape vreun cuvânt cu care să-l poată învinui.

Cuvântul Domnului