en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Abraham a avut credinţă în Dumnezeu şi pentru aceasta Dumnezeu l-a considerat drept.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 4,1-8

Fraţilor, 1 ce putem spune despre Abraham, strămoşul neamului nostru după trup? 2 Dacă el a devenit drept prin faptele pe care le-a săvârşit, ar fi putut să se mândrească cu ele, dar nu înaintea lui Dumnezeu, 3 căci Scriptura spune: „Abraham a avut credinţă în Dumnezeu şi pentru aceasta Dumnezeu l-a considerat drept”. 4 Dacă cineva a prestat o muncă, plata cuvenită i se consideră nu ca un favor, ci ca ceva datorat. 5 Dimpotrivă, dacă cineva, fără să presteze vreo muncă, are credinţă în Dumnezeu care îl face drept pe omul vinovat, acest om devine drept printr-o atare credinţă. 6 Tot aşa şi David într-un psalm îl numeşte fericit pe omul pe care Dumnezeu l-a considerat drept, fără a ţine cont de faptele pe care le-a săvârşit: 7 „Fericiţi sunt cei cărora li s-au iertat fărădelegile, zice el, şi cărora li s-au acoperit păcatele. 8 Fericit este omul căruia Domnul nu-i mai ia în seamă păcatul”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 31,1-2.5.11 (R.: cf. 7)

R.: Fericit este omul căruia tu, Doamne, îi ierţi păcatele!

1 Fericit este omul căruia i s-a iertat fărădelegea,

căruia i s-a acoperit păcatul!

2 Fericit este omul căruia Domnul nu-i ia în seamă nelegiuirea

şi în sufletul căruia nu este prefăcătorie. R.

 

5 Eu ţi-am mărturisit păcatul meu,

nu ţi-am ascuns fărădelegea mea.

Am zis: „Voi mărturisi Domnului fărădelegile mele!”

Şi tu ai luat povara vinovăţiei mele. R.

 

11 Bucuraţi-vă, drepţilor, în Domnul

şi veseliţi-vă!

Scoateţi strigăte de bucurie,

toţi cei drepţi cu inima. R.

 


ALELUIA Ps 32,22

(Aleluia) Fie, Doamne, mila ta asupra noastră,

pentru că şi speranţa noastră este în tine. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

La voi până şi firele de păr de pe cap toate sunt numărate.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 12,1-7

În acel timp, 1 mulţimea se aduna în jurul lui Isus cu zecile de mii, astfel încât se striveau unii pe alţii, Isus a început să spună, adresându-se mai întâi ucenicilor: „Păziţi-vă de aluatul fariseilor, adică de făţărnicia lor. 2 Căci nu este nimic ascuns care să nu fie descoperit, şi nimic tăinuit care să nu fie făcut cunoscut. 3 De aceea tot ce aţi spus în întuneric va fi auzit la lumină şi tot ce aţi şoptit la ureche îndărătul uşilor închise va fi vestit de pe acoperişurile caselor. 4 Vă spun vouă, prietenii mei: Nu vă temeţi de cei care ucid trupul, dar după aceea nu vă mai pot face nimic. 5 Vă voi arăta de cine trebuie să vă temeţi: temeţi-vă de acela care, după ce a ucis, are puterea să arunce în Gheenă. Da, vă spun, de acesta trebuie să vă temeţi. 6 Nu se vând oare cinci vrăbii pe doi bani? Şi totuşi Dumnezeu nu uită pe nici una. 7 La voi însă până şi firele de păr de pe cap toate sunt numărate. Deci nu vă temeţi! Voi sunteţi mai de preţ decât toate vrăbiile din lume”.

Cuvântul Domnului