en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Dumnezeu a voit ca prin speranţa în Cristos să primim pecetea Duhului.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni 1,11-14

Fraţilor, 11 în Cristos, Dumnezeu ne-a predestinat ca să fim poporul său; şi el, care înfăptuieşte tot ceea ce a hotărât, a voit ca noi, prin speranţa în Cristos, 12 să fim ca nişte instrumente care cântă gloria sa. 13 În Cristos şi voi aţi ascultat cuvântul adevărului, vestea cea bună a mântuirii voastre; prin el, atunci când aţi îmbrăcat credinţa, voi aţi primit pecetea Duhului. 14 Iar Duhul, pe care Dumnezeu îl promisese, este garanţia că vom primi moştenirea, adică răscumpărarea, prin care Dumnezeu ne va lua în stăpânire spre lauda măreţiei sale.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 32,1-2.4-5.12-13 (R.: 12b)

R.: Fericit este poporul pe care Domnul şi l-a ales de moştenire.

1 Drepţilor, strigaţi de bucurie către Domnul;

cei fără de prihană se cuvine să-i înalţe cântarea de laudă.

2 Lăudaţi-l pe Domnul cu harpe;

lăudaţi-l cu alăuta cu zece coarde. R.

 

4 Drept este cuvântul Domnului

şi în toate lucrările sale se arată adevărul.

5 El iubeşte dreptatea şi adevărul,

pământul este plin de bunătatea Domnului. R.

 

12 Fericit este poporul al cărui Dumnezeu este Domnul,

fericit este poporul pe care el şi l-a ales de moştenire.

13 Domnul priveşte din înălţimea cerului,

el îi vede pe toţi fiii oamenilor. R.

 

ALELUIA Ps 32,22

(Aleluia) Fie, Doamne, mila ta asupra noastră,

pentru că şi speranţa noastră este în tine. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

La voi până şi firele de păr de pe cap toate sunt numărate.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 12,1-7

În acel timp, 1 mulţimea se aduna în jurul lui Isus cu zecile de mii, astfel încât se striveau unii pe alţii, Isus a început să spună, adresându-se mai întâi ucenicilor: „Păziţi-vă de aluatul fariseilor, adică de făţărnicia lor. 2 Căci nu este nimic ascuns care să nu fie descoperit, şi nimic tăinuit care să nu fie făcut cunoscut. 3 De aceea tot ce aţi spus în întuneric va fi auzit la lumină şi tot ce aţi şoptit la ureche îndărătul uşilor închise va fi vestit de pe acoperişurile caselor. 4 Vă spun vouă, prietenii mei: Nu vă temeţi de cei care ucid trupul, dar după aceea nu vă mai pot face nimic. 5 Vă voi arăta de cine trebuie să vă temeţi: temeţi-vă de acela care, după ce a ucis, are puterea să arunce în Gheenă. Da, vă spun, de acesta trebuie să vă temeţi. 6 Nu se vând oare cinci vrăbii pe doi bani? Şi totuşi Dumnezeu nu uită pe nici una. 7 La voi însă până şi firele de păr de pe cap toate sunt numărate. Deci nu vă temeţi! Voi sunteţi mai de preţ decât toate vrăbiile din lume”.

Cuvântul Domnului