en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Abraham a crezut, nădăjduind împotriva oricărei nădejdi.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 4,13.16-18

Fraţilor, 13 Dumnezeu a promis lui Abraham şi urmaşilor lui că vor primi lumea ca moştenire, nu prin împlinirea Legii, ci prin îndreptăţirea care vine prin credinţă. 16 De aceea, prin credinţă devine cineva moştenitor, aşa încât este un dar gratuit. Astfel promisiunea este sigură pentru toţi urmaşii lui Abraham, nu numai pentru cei care sunt supuşi Legii, dar şi pentru cei care au credinţa lui Abraham. 17 După cum este scris: „Am făcut din tine părintele unui mare număr de popoare!”; el este tatăl nostru în faţa lui Dumnezeu în care a crezut, a lui Dumnezeu care dă viaţă morţilor şi care cheamă la existenţă ceea ce nu există. 18 El a crezut, sperând împotriva oricărei speranţe şi astfel a ajuns părintele unui mare număr de popoare, după cuvântul Domnului: „Aşa de numeroşi vor fi urmaşii tăi!”

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 104,6-7.8-9.42-43 (R.: cf. 8a)

R.: Domnul îşi aduce aminte întotdeauna de legământul său.

6 Voi, urmaşii lui Abraham, slujitorul Domnului,

voi, copiii lui Iacob, alesul Domnului,

7 Domnul este Dumnezeul nostru;

hotărârile lui sunt lege pentru tot pământul. R.

 

8 El îşi aduce aminte totdeauna de legământul său,

de cuvântul pe care l-a dat pentru mii de generaţii,

9 de promisiunea făcută lui Abraham,

de jurământul pe care l-a făcut în faţa lui Isaac. R.

 

42 Şi-a adus aminte de cuvântul său cel sfânt

şi de slujitorul său Abraham.

43 L-a scos pe poporul său cu veselie,

pe aleşii săi în mijlocul strigătelor de bucurie. R.

 


ALELUIA In 15,26b.27a

(Aleluia) Duhul adevărului va da mărturie despre mine, spune Domnul;

de asemenea veţi da mărturie despre mine şi voi. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Duhul Sfânt vă va învăţa ce trebuie să spuneţi.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 12,8-12

În acel timp, 8 Isus a spus ucenicilor săi: „Pe acela care va da mărturie despre mine oamenilor şi Fiul Omului va da mărturie despre el înaintea îngerilor lui Dumnezeu; 9 dar cel care mă va tăgădui înaintea oamenilor va fi şi el tăgăduit înaintea îngerilor lui Dumnezeu. 10 Celui care va vorbi împotriva Fiului Omului i se va ierta, dar celui care va rosti cuvinte de ocară împotriva Duhului Sfânt nu i se va ierta. 11 Când vă vor trage la judecată în faţa sinagogilor şi în faţa autorităţilor şi demnitarilor, nu fiţi îngrijoraţi cum vă veţi apăra sau ce veţi vorbi, 12 căci Duhul Sfânt vă va învăţa chiar în ceasul acela ce va trebui să spuneţi”.

Cuvântul Domnului