en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Dumnezeu l-a rânduit pe Cristos capul Bisericii, care este trupul lui.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni 1,15-23

Fraţilor, 15 auzind despre credinţa voastră în Domnul Isus şi despre dragostea voastră către toţi sfinţii, 16 nu încetez a mulţumi pentru voi, amintindu-vă în rugăciunile mele, 17 pentru ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Cristos, Părintele slavei, să vă dăruiască duhul înţelepciunii şi al descoperirii, ca să îl cunoaşteţi pe deplin. 18 El să vă lumineze ochii inimii voastre, ca să puteţi înţelege speranţa pe care o dă chemarea sa şi comorile de mărire pe care voi le moşteniţi împreună cu cei sfinţi, 19 puterea nemărginită, pe care ne-o manifestă nouă credincioşilor. 20 Această putere măreaţă el a dovedit-o în Cristos, când l-a înviat din morţi şi l-a făcut să şadă de-a dreapta sa în ceruri. 21 El l-a înălţat deasupra tuturor domniilor, puterilor, tăriilor, stăpânirilor şi oricărei demnităţi, oricare i-ar fi numele, atât din lumea aceasta, cât şi din cea viitoare. 22 Lui i-a supus toate şi, punându-l mai presus de toate, l-a orânduit capul Bisericii, care este trupul lui şi plinătatea 23 aceluia care desăvârşeşte toate în toţi.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 8,2-3a.4-5.6-7 (R.: cf. 7)

R.: Tu, Doamne, l-ai pus pe Fiul tău stăpânitor peste toate.

2 Doamne Dumnezeul nostru,

cât de minunat este numele tău pe tot pământul!

Slava ta se înalţă mai presus de ceruri.

3a Din gura copiilor şi a pruncilor ţi-ai pregătit laudă. R.

4 Când privesc cerurile, lucrările mâinilor tale,

luna şi stelele pe care le-ai făcut,

5 mă întreb: „Ce este omul că te gândeşti la el,

sau fiul omului că-l iei în seamă?” R.

 

6 L-ai făcut numai cu puţin inferior îngerilor,

l-ai încununat cu cinste şi măreţie.

7 I-ai dat în stăpânire lucrările mâinilor tale,

toate le-ai pus la picioarele lui. R.

 

ALELUIA In 15,26b.27a

(Aleluia) Duhul adevărului va da mărturie despre mine, spune Domnul;

de asemenea veţi da mărturie despre mine şi voi. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Duhul Sfânt vă va învăţa ce trebuie să spuneţi.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 12,8-12

În acel timp, 8 Isus a spus ucenicilor săi: „Pe acela care va da mărturie despre mine oamenilor şi Fiul Omului va da mărturie despre el înaintea îngerilor lui Dumnezeu; 9 dar cel care mă va tăgădui înaintea oamenilor va fi şi el tăgăduit înaintea îngerilor lui Dumnezeu. 10 Celui care va vorbi împotriva Fiului Omului i se va ierta, dar celui care va rosti cuvinte de ocară împotriva Duhului Sfânt nu i se va ierta. 11 Când vă vor trage la judecată în faţa sinagogilor şi în faţa autorităţilor şi demnitarilor, nu fiţi îngrijoraţi cum vă veţi apăra sau ce veţi vorbi, 12 căci Duhul Sfânt vă va învăţa chiar în ceasul acela ce va trebui să spuneţi”.

Cuvântul Domnului