en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Scriptura vorbeşte şi despre noi, că Dumnezeu ne va socoti drepţi, pentru că noi credem în el.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 4,20-25

Fraţilor, 20 în faţa promisiunii lui Dumnezeu el nu a căzut în îndoială şi necredinţă, 21 dimpotrivă, şi-a găsit puterea în credinţă şi l-a preamărit pe Dumnezeu, căci era pe deplin convins că Dumnezeu are puterea de a împlini ceea ce a promis. 22 De aceea spune Scriptura: „Pentru credinţa sa Dumnezeu l-a socotit drept”. 23 Vorbind astfel despre credinţa lui Abraham, Scriptura nu vorbeşte numai despre el, 24 ci şi despre noi; căci Dumnezeu ne va socoti drepţi, pentru că noi credem în acela care l-a înviat din morţi pe Isus, Domnul nostru, 25 care a fost dat la moarte pentru păcatele noastre şi a înviat pentru îndreptăţirea noastră.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Lc 1,69-70.71-72.73-75 (R.: cf. 68)

R.: Binecuvântat să fie Dumnezeul lui Israel, căci a vizitat pe poporul său.

69 El a înălţat o putere de mântuire

în casa lui David, slujitorul său,

70 precum a promis prin gura sfinţilor săi profeţi

care au fost în vechime. R.

 

71 Să ne mântuiască de vrăjmaşii noştri

şi de mâna tuturor acelora care ne urăsc.

72 Astfel îşi arată îndurarea faţă de părinţii noştri

şi îşi aduce aminte de legământul său sfânt. R.

 

73 De jurământul pe care l-a făcut lui Abraham, părintele nostru,

că ne va ajuta,

74 ca, eliberaţi din mâna duşmanilor noştri, să-i slujim fără teamă,

75 în sfinţenie şi dreptate, sub privirea lui, în toate zilele vieţii noastre. R.

 


ALELUIA Mt 5,3

(Aleluia) Fericiţi cei săraci cu duhul,

căci a lor este împărăţia cerurilor. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Cele adunate ale cui vor fi?

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 12,13-21

În acel timp, 13 din mijlocul mulţimii, un om l-a rugat pe Isus: „Învăţătorule, spune fratelui meu să împartă moştenirea cu mine!” 14 Isus i-a răspuns: „Omule, cine m-a pus judecător sau împăciuitor peste voi?” 15 Apoi s-a adresat mulţimii: „Fiţi atenţi şi păziţi-vă de pofta de avere; căci viaţa unui om, oricât de bogat ar fi nu depinde de averea lui!” 16 Şi le-a spus această parabolă: „Era un om bogat, căruia pământul i-a produs o recoltă bogată. 17 Atunci a început să se frământe: «Ce să fac? N-am unde să-mi adun recolta». 18 În cele din urmă şi-a zis: «Aşa am să fac: am să dărâm hambarele mele şi am să construiesc altele mai mari; acolo îmi voi aduna tot grâul şi toate bunurile. 19 Şi apoi îmi voi spune: Acum ai provizii din belşug pentru mulţi ani. Odihneşte-te, mănâncă, bea şi bucură-te de viaţă!». 20 Dar Dumnezeu i-a spus: «Nebunule! Chiar în această noapte ţi se va cere viaţa înapoi! Şi cele adunate ale cui vor fi? 21 Aşa se întâmplă cu acela care îşi adună avere, dar nu se îmbogăţeşte în faţa lui Dumnezeu”.

Cuvântul Domnului