en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Dumnezeu ne-a înviat împreună cu Cristos şi ne-a pus să domnim împreună cu el în ceruri.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni 2,1-10

Fraţilor, 1 odinioară, voi eraţi morţi din cauza greşelilor şi păcatelor 2 în care trăiaţi potrivit mersului acestei lumi, supuşi fiind principelui răului, care stăpâneşte în văzduh şi care lucrează şi acum în oamenii răzvrătiţi împotriva lui Dumnezeu. 3 Printre ei ne aflam şi noi toţi odinioară pe când trăiam stăpâniţi de poftele trupului nostru, urmând pornirile trupului şi ale simţurilor noastre şi eram în mod firesc sortiţi mâniei ca şi ceilalţi. 4 Dar Dumnezeu care este bogat în îndurare, pentru dragostea cu care ne-a iubit 5 pe noi care eram morţi din cauza păcatelor noastre, ne-a adus la viaţă împreună cu Cristos, prin al cărui har suntem mântuiţi. 6 Împreună cu el ne-a înviat şi ne-a pus să domnim împreună cu el în ceruri. 7 Prin bunătatea lui faţă de noi în Cristos Isus, a voit să arate timpurilor viitoare nemărginita bogăţie a harului său. 8 Căci datorită harului aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Această mântuire nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu; 9 nu vine din faptele voastre, ca să nu se laude nimeni. 10 Căci noi suntem lucrarea lui şi am fost creaţi în Cristos Isus pentru ca faptele noastre să fie bune, conform cu calea pe care Dumnezeu a stabilit-o de mai înainte, pe care noi trebuie să mergem.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 99,2.3.4.5 (R.: cf. 3b)

R.: Noi suntem ai lui Dumnezeu, căci el este Creatorul nostru!

2 Strigaţi de bucurie către Domnul,

toţi locuitorii pământului;

slujiţi Domnului cu bucurie,

veniţi înaintea lui cu cântece de veselie. R.

 

3 Să ştiţi că Domnul este Dumnezeu!

El ne-a făcut, ai lui suntem,

poporul lui şi turma pe care o conduce el. R.

 

4 Mergeţi spre casa lui lăudându-l,

intraţi cântând în casa lui!

Aduceţi mulţumire şi binecuvântaţi numele lui. R.

 

5 Căci Domnul este bun,

bunătatea lui ţine pe vecie

şi adevărul lui din neam în neam. R.

 

ALELUIA Mt 5,3

(Aleluia) Fericiţi cei săraci cu duhul,

căci a lor este împărăţia cerurilor. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Cele adunate ale cui vor fi?

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 12,13-21

În acel timp, 13 din mijlocul mulţimii, un om l-a rugat pe Isus: „Învăţătorule, spune fratelui meu să împartă moştenirea cu mine!” 14 Isus i-a răspuns: „Omule, cine m-a pus judecător sau împăciuitor peste voi?” 15 Apoi s-a adresat mulţimii: „Fiţi atenţi şi păziţi-vă de pofta de avere; căci viaţa unui om, oricât de bogat ar fi nu depinde de averea lui!” 16 Şi le-a spus această parabolă: „Era un om bogat, căruia pământul i-a produs o recoltă bogată. 17 Atunci a început să se frământe: «Ce să fac? N-am unde să-mi adun recolta». 18 În cele din urmă şi-a zis: «Aşa am să fac: am să dărâm hambarele mele şi am să construiesc altele mai mari; acolo îmi voi aduna tot grâul şi toate bunurile. 19 Şi apoi îmi voi spune: Acum ai provizii din belşug pentru mulţi ani. Odihneşte-te, mănâncă, bea şi bucură-te de viaţă!». 20 Dar Dumnezeu i-a spus: «Nebunule! Chiar în această noapte ţi se va cere viaţa înapoi! Şi cele adunate ale cui vor fi? 21 Aşa se întâmplă cu acela care îşi adună avere, dar nu se îmbogăţeşte în faţa lui Dumnezeu”.

Cuvântul Domnului