en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Cristos care este pacea noastră a făcut din cele două lumi un singur popor.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni 2,12-22

Fraţilor, 12 amintiţi-vă că atunci când eraţi păgâni, eraţi fără Cristos, n-aveaţi drept de cetăţenie în Israel, eraţi străini de legământ şi de promisiune; n-aveaţi speranţă şi trăiaţi în lume fără Dumnezeu. 13 Dar acum, în Cristos Isus, voi care altădată eraţi departe, i-aţi devenit apropiaţi lui Dumnezeu prin sângele lui Cristos. 14 El, Cristos, care este pacea noastră, din cele două lumi, Israel şi păgânii, a făcut un singur popor; prin moartea sa pe cruce, el a făcut să cadă ceea ce îi despărţea, adică zidul urii, 15 desfiinţând prescrierile apăsătoare ale Legii lui Moise. 16 El a voit astfel să-i adune laolaltă şi pe unii şi pe alţii, făcând pace, şi să formeze împreună cu el un singur trup, pentru Dumnezeu! Şi pe unii şi pe alţii, reuniţi într-un singur trup, a voit să-i împace cu Dumnezeu prin cruce: în persoana lui, el a ucis ura. 17 El a venit să aducă vestea cea bună a păcii, pentru voi care eraţi departe şi pentru cei care erau aproape, 18 căci prin el şi unii şi alţii ne putem prezenta în faţa Tatălui în acelaşi duh. 19 Aşadar, acum, prin Isus Cristos, voi nu mai sunteţi străini, nici oaspeţi, dar concetăţenii sfinţilor şi membri ai familiei lui Dumnezeu, 20 clădiţi pe temelia apostolilor şi a profeţilor, având ca piatră unghiulară pe însuşi Cristos Isus. 21 Pe această temelie orice construcţie se înalţă în bună rânduială, ca să ajungă un lăcaş sfânt în Domnul; 22 în el şi voi sunteţi împreună zidiţi, ca să deveniţi locuinţa lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 84,9ab-10.11-12.13-14 (R.: cf. 9)

R.: Tu, Doamne, eşti pentru noi izvor de pace!

9ab Ascultă ce zice Domnul:

El vorbeşte despre pace poporului său şi sfinţilor săi.

10 Mântuirea este aproape de cei care se tem de el

şi pe pământul nostru va locui slava lui. R.

 

11 Mila şi adevărul se vor întâlni,

dreptatea şi pacea se vor îmbrăţişa;

12 adevărul va răsări din pământ

şi dreptatea va coborî din cer. R.

 

13 Domnul îşi va revărsa binecuvântarea

şi pământul îşi va aduce roadele sale.

14 Dreptatea va merge înaintea lui

şi-i va călăuzi paşii pe cale. R.

 

ALELUIA Lc 21,36

(Aleluia) Vegheaţi mereu şi rugaţi-vă, spune Domnul;

ca să vă învredniciţi să staţi drept înaintea Fiului Omului. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Fericiţi sunt servitorii pe care stăpânul, la întoarcere, îi va găsi veghind.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 12,35-38

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 35 „Fiţi gata, îmbrăcaţi şi cu făcliile aprinse; 36 să fiţi ca nişte oameni care aşteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă, gata să-i deschidă îndată când va veni şi va bate la uşă. 37 Fericiţi sunt servitorii aceia pe care stăpânul îi va găsi veghind. Vă spun adevărul: îşi va lua haina de lucru, le va porunci să se aşeze la masă şi îi va servi. 38 Fie că va veni la miezul nopţii, fie că va veni spre ziuă, şi-i va găsi veghind, ferice de ei”.

Cuvântul Domnului