en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Oferiţi-vă pe voi înşivă lui Dumnezeu ca nişte oameni care v-aţi întors de la moarte la viaţă.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 6,12-18

Fraţilor, 12 păcatul nu trebuie să mai domnească în trupul vostru muritor, nu vă mai supuneţi poftelor lui. 13 Nu mai puneţi mădularele trupului vostru în slujba păcatului ca pe nişte unelte ale nelegiuirii; dimpotrivă, oferiţi-vă pe voi înşivă lui Dumnezeu ca nişte oameni care v-aţi întors de la moarte la viaţă; oferiţi lui Dumnezeu mădularele voastre ca pe nişte unelte ale dreptăţii. 14 Păcatul nu va mai stăpâni peste voi, pentru că nu mai sunteţi supuşi Legii, ci harului. Ce urmează de aici? 15 Să păcătuim, pentru că nu mai suntem supuşi Legii, ci harului? Nicidecum. 16 Voi o ştiţi bine: punându-vă în slujba cuiva ca să ascultaţi de el ca nişte sclavi, voi deveniţi sclavii aceluia de care ascultaţi, fie ai păcatului, care este o cale spre moarte, fie ai ascultării, care este o cale spre dreptate. 17 Dar să-i mulţumim lui Dumnezeu, pentru că voi, care eraţi sclavii păcatului v-aţi supus acum din toată inima acelei învăţături pe care aţi primit-o. 18 Astfel aţi fost eliberaţi de păcat şi aţi devenit sclavii dreptăţii.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 123,1-3.4-6.7-8 (R.: 8a)

R.: Ajutorul nostru este în numele Domnului!

1 De n-ar fi fost Domnul de partea noastră – s-o spună Israel acum –,

2 de n-ar fi fost Domnul de partea noastră,

când s-au năpustit acei oameni peste noi,

3 în focul mâniei lor, ne-ar fi înghiţit de vii. R.

 

4 Ne-ar fi înecat apele, ar fi trecut râurile peste noi,

5 ar fi trecut peste noi valuri năprasnice.

6 Binecuvântat să fie Domnul,

care nu ne-a lăsat pradă dinţilor lor. R.

 

7 Sufletul nostru a scăpat,

ca o pasăre din laţul vânătorului:

laţul s-a rupt şi noi am scăpat.

8 Ajutorul nostru este în numele Domnului,

care a făcut cerul şi pământul. R.

 


ALELUIA Mt 24,42a.44

(Aleluia) Vegheaţi şi fiţi gata, spune Domnul;

căci Fiul Omului va veni în ceasul în care nu vă aşteptaţi. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Cui i s-a dat mult, mult i se va cere.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 12,39-48

În acel timp, 39 Isus a spus ucenicilor săi: „Voi ştiţi prea bine: dacă stăpânul ar şti în care ceas vine hoţul, nu ar lăsa să-i spargă casa. 40 Deci şi voi fiţi gata, căci Fiul Omului va veni în ceasul în care nu vă aşteptaţi”. 41 Atunci Petru i-a zis: „Doamne, această parabolă o spui numai pentru noi sau şi pentru toţi ceilalţi?” 42 Domnul i-a răspuns: „Cine este oare administratorul credincios şi destoinic, pe care stăpânul îl va pune peste servitorii săi, ca să le împartă la timpul cuvenit porţia de mâncare? 43 Fericit este acel servitor, pe care stăpânul, sosind, îl va găsi lucrând. 44 Vă spun adevărul: îl va face administratorul întregii sale averi. 45 Dar dacă acelaşi servitor şi-ar zice: «Stăpânul meu întârzie», şi ar începe să-i bată pe servitori şi pe servitoare, să mănânce, să bea şi să se îmbete, 46 stăpânul său va veni în ziua în care nu se aşteaptă şi în ceasul pe care nu l-a prevăzut, îl va pedepsi cu asprime şi-l va pune printre cei infideli. 47 Servitorul care, deşi a cunoscut voinţa stăpânului, n-a făcut nimic, n-a împlinit această voinţă, va primi multe lovituri. 48 Dar acela care, fără să-i cunoască voinţa, a făcut ceva vrednic de pedeapsă, va primi puţine lovituri. Cui i s-a dat mult, mult i se va cere şi cui i s-a încredinţat mult, şi mai mult i se va cere”.

Cuvântul Domnului