en-USro-RO

| Login
20 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Acum s-a descoperit misterul că păgânii sunt moştenitori ai făgăduinţei împreună cu noi.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni 3,2-12

Fraţilor, 2 voi ştiţi în ce constă harul pe care Dumnezeu mi l-a dăruit pentru voi: 3 el mi-a descoperit taina lui Cristos, despre care v-am scris deja în scrisoarea mea. 4 Citind-o vă puteţi da seama că eu cunosc taina lui Cristos. 5 Această taină el n-a făcut-o cunoscută oamenilor din generaţiile trecute, aşa cum a descoperit-o acum sfinţilor săi apostoli şi profeţi prin Duhul Sfânt. 6 Taina stă în aceea că, prin evanghelie, păgânii sunt împreună moştenitori cu noi; ei alcătuiesc un singur trup cu noi şi sunt părtaşi cu noi la aceeaşi făgăduinţă în Cristos Isus. 7 Eu am devenit slujitorul acestei evanghelii prin harul pe care mi l-a dat Dumnezeu, prin puterea cu care a lucrat în mine. 8 Mie, celui mai neînsemnat dintre toţi sfinţii, mi-a fost dat acest har, să le predic păgânilor nemărginita bogăţie a lui Cristos 9 şi să le pun tuturor în lumină înfăptuirea misterului ascuns de veacuri în Dumnezeu, Creatorul a toate. 10 Astfel, de acum înainte, chiar puterile şi tăriile vor cunoaşte, prin intermediul Bisericii, feluritele manifestări ale înţelepciunii lui Dumnezeu. 11 Acesta este planul veşnic pe care Dumnezeu l-a înfăptuit în Cristos Isus, Domnul nostru. 12 Credinţa noastră în Cristos este aceea care ne dă curajul să ne apropiem de Dumnezeu cu toată încrederea.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Is 12,2-3.4bcd. 5-6 (R.: cf. 3)

R.: Veţi scoate apă cu bucurie din izvoarele mântuirii!

2 Iată, Dumnezeu este mântuitorul meu:

voi fi plin de încredere şi nu mă voi teme de nimic,

căci Domnul este tăria şi lauda mea, în el am aflat mântuirea.

3 Cu bucurie veţi scoate apă din izvoarele mântuirii. R.

 

4bcd Şi veţi spune atunci:

„Lăudaţi pe Domnul şi chemaţi numele lui,

vestiţi printre neamuri

lucrările sale. R.

 

5 Cântaţi Domnului, căci a făcut lucruri minunate;

să ştie aceasta tot pământul.

6 Strigaţi cu bucurie şi veselie, locuitori ai Sionului,

căci Dumnezeu este în mijlocul vostru. R.

 

ALELUIA Mt 24,42a.44

(Aleluia) Vegheaţi şi fiţi gata, spune Domnul;

căci Fiul Omului va veni în ceasul în care nu vă aşteptaţi. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Cui i s-a dat mult, mult i se va cere.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 12,39-48

În acel timp, 39 Isus a spus ucenicilor săi: „Voi ştiţi prea bine: dacă stăpânul ar şti în care ceas vine hoţul, nu ar lăsa să-i spargă casa. 40 Deci şi voi fiţi gata, căci Fiul Omului va veni în ceasul în care nu vă aşteptaţi”. 41 Atunci Petru i-a zis: „Doamne, această parabolă o spui numai pentru noi sau şi pentru toţi ceilalţi?” 42 Domnul i-a răspuns: „Cine este oare administratorul credincios şi destoinic, pe care stăpânul îl va pune peste servitorii săi, ca să le împartă la timpul cuvenit porţia de mâncare? 43 Fericit este acel servitor, pe care stăpânul, sosind, îl va găsi lucrând. 44 Vă spun adevărul: îl va face administratorul întregii sale averi. 45 Dar dacă acelaşi servitor şi-ar zice: «Stăpânul meu întârzie», şi ar începe să-i bată pe servitori şi pe servitoare, să mănânce, să bea şi să se îmbete, 46 stăpânul său va veni în ziua în care nu se aşteaptă şi în ceasul pe care nu l-a prevăzut, îl va pedepsi cu asprime şi-l va pune printre cei infideli. 47 Servitorul care, deşi a cunoscut voinţa stăpânului, n-a făcut nimic, n-a împlinit această voinţă, va primi multe lovituri. 48 Dar acela care, fără să-i cunoască voinţa, a făcut ceva vrednic de pedeapsă, va primi puţine lovituri. Cui i s-a dat mult, mult i se va cere şi cui i s-a încredinţat mult, şi mai mult i se va cere”.

Cuvântul Domnului