en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Duhul celui care l-a înviat pe Isus din morţi locuieşte în voi.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 8,1-11

Fraţilor, 1 pentru cei care sunt în Cristos Isus nu există nici o osândă. 2 Căci legea duhului, care dă viaţă în Cristos Isus, m-a eliberat de legea păcatului şi a morţii. 3 Într-adevăr, când Dumnezeu l-a trimis pe propriul său Fiu să ia firea omenească supusă puterii păcatului, ca să învingă păcatul, el a făcut ceea ce Legea nu putea face din cauza slăbiciunii omeneşti: el a distrus păcatul în trupul său omenesc; 4 acest lucru l-a făcut pentru ca cerinţele Legii să se împlinească în noi, care nu mai trăim după poftele trupului, ci după îndemnurile Duhului. 5 Cei care trăiesc după poftele trupului năzuiesc la cele trupeşti; cei care trăiesc după îndemnurile Duhului năzuiesc la cele spirituale. 6 Trupul duce la moarte, în timp ce Duhul duce la viaţă şi la pace. 7 Căci poftele trupului se răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu, ele nu se supun legii lui Dumnezeu şi nici nu pot. 8 Cei care trăiesc după poftele trupului nu pot să placă lui Dumnezeu. 9 Dar voi nu trăiţi după poftele trupului, ci după îndemnurile Duhului, dacă într-adevăr Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi. Dacă cineva nu are Duhul lui Cristos, nu-i aparţine lui. 10 Dacă însă Cristos este în voi, atunci trupul este mort pentru păcat, iar Duhul este viaţa voastră, pentru că aţi devenit drepţi. 11 Dacă Duhul celui care l-a înviat pe Isus din morţi locuieşte în voi, cel care l-a înviat pe Cristos din morţi va învia şi trupurile voastre muritoare prin Duhul său, care locuieşte în voi.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 23,1-2.3-4ab.5-6 (R.: cf. 6)

R.: Acesta este neamul celor care caută faţa lui Dumnezeu.

1 Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el,

lumea şi cei care locuiesc pământul.

2 Căci el l-a întemeiat pe mări

şi l-a întărit peste râuri. R.

 

3 Cine va putea să urce pe muntele Domnului?

Cine va sta în locul său cel sfânt?

4ab Cel care are mâinile nepătate şi inima curată,

cel care nu ia în zadar numele Domnului. R.

 

5 Acesta va primi binecuvântarea Domnului

şi dreptate de la Dumnezeu, mântuitorul său.

6 Acesta este neamul celor care-l caută pe Domnul,

al celor care caută faţa Dumnezeului lui Iacob. R.

 


ALELUIA Ez 33,11

(Aleluia) Nu vreau moartea celui păcătos,

ci să se întoarcă de la calea lui şi să rămână viu. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Dacă nu vă convertiţi, cu toţii veţi pieri la fel!

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 13,1-9

1 Într-o zi au venit unii şi i-au povestit lui Isus ce li se întâmplase unor galileeni, al căror sânge Pilat îl amestecase cu jertfele lor. 2 „Credeţi voi, le-a răspuns Isus, că aceşti galileeni au fost mai păcătoşi decât toţi ceilalţi galileeni, pentru că au avut această soartă? 3 Eu vă spun că nu; dar dacă nu vă convertiţi, cu toţii veţi pieri la fel! 4 Sau cei optsprezece inşi peste care s-a prăbuşit turnul din Siloe şi i-a omorât, credeţi oare că erau mai vinovaţi decât toţi ceilalţi locuitori ai Ierusalimului? 5 Eu vă spun că nu; dar dacă nu vă convertiţi, cu toţii veţi pieri la fel!” 6 Şi le-a spus această asemănare: „Un om avea un smochin sădit în via sa. A venit să caute rod în el şi nu a găsit. 7 Atunci a zis viticultorului: «Iată, sunt trei ani de când vin să caut rod în smochinul acesta şi nu găsesc. Taie-l! La ce să mai ocupe pământul degeaba?». 8 «Stăpâne, i-a răspuns viticultorul, mai lasă-l şi anul acesta; am să-l sap de jur împrejur şi am să-i pun gunoi la rădăcină. 9 Poate că va aduce rod în viitor; dacă nu, îl vei tăia»”.

Cuvântul Domnului