en-USro-RO

| Login
20 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Cristos este capul şi prin el întregul trup creşte în armonie.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni 4,7-16

Fraţilor, 7 fiecare dintre noi a primit harul în măsura în care i l-a dăruit Cristos. 8 De aceea Scriptura spune: „Înălţându-se la cer, a robit robia, a împărţit oamenilor daruri”. 9 Ce înseamnă „s-a înălţat”? Înseamnă că el s-a coborât mai întâi până jos pe pământ. 10 Şi cel care s-a coborât este acelaşi care s-a înălţat deasupra tuturor cerurilor, ca să domnească peste întregul univers. 11 El a dat oamenilor felurite daruri: pe unii i-a făcut apostoli, pe alţii profeţi, pe alţii vestitori ai evangheliei; pe unii păstori şi pe alţii învăţători. 12 Astfel poporul sfânt este organizat pentru a putea împlini misiunea de a sluji şi pentru a se forma trupul lui Cristos, 13 ca în cele din urmă să ajungem cu toţii la unitatea credinţei şi a cunoaşterii Fiului lui Dumnezeu, la starea omului desăvârşit, la plinătatea staturii lui Cristos. 14 Aşadar, să nu mai fim ca nişte copii, jucăria valurilor, purtaţi încoace şi încolo de curenţii ideilor, după bunul plac al oamenilor care se folosesc de ascuţimea minţii lor pentru a ne duce în eroare. 15 Dimpotrivă, trăind în iubire şi rămânând credincioşi adevărului să creştem în toate, până vom ajunge la Cristos care este capul. 16 Prin el, întregul trup îşi continuă creşterea în armonie, datorită legăturilor interioare care îl menţin strâns unit, prin activitatea corespunzătoare fiecărui mădular, şi astfel trupul se formează în dragoste.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 121,1-2.3-4a.4b-5 (R.: cf. 1)

R.: Vom merge cu bucurie în casa Domnului!

1 M-am bucurat când mi s-a spus:

„Vom merge în casa Domnului”.

2 Iată, picioarele noastre păşesc

prin porţile tale, Ierusalime! R.

 

3 Ierusalime, tu eşti zidit

ca o cetate bine întărită.

4a Acolo se urcă seminţiile,

seminţiile Domnului. R.

 

4b După Legea lui Israel

să laude numele Domnului.

5 Căci acolo sunt scaunele de judecată,

tronurile casei lui David. R.

 

ALELUIA Ez 33,11

(Aleluia) Nu vreau moartea celui păcătos,

ci să se întoarcă de la calea lui şi să rămână viu. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Dacă nu vă convertiţi, cu toţii veţi pieri la fel!

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 13,1-9

1 Într-o zi au venit unii şi i-au povestit lui Isus ce li se întâmplase unor galileeni, al căror sânge Pilat îl amestecase cu jertfele lor. 2 „Credeţi voi, le-a răspuns Isus, că aceşti galileeni au fost mai păcătoşi decât toţi ceilalţi galileeni, pentru că au avut această soartă? 3 Eu vă spun că nu; dar dacă nu vă convertiţi, cu toţii veţi pieri la fel! 4 Sau cei optsprezece inşi peste care s-a prăbuşit turnul din Siloe şi i-a omorât, credeţi oare că erau mai vinovaţi decât toţi ceilalţi locuitori ai Ierusalimului? 5 Eu vă spun că nu; dar dacă nu vă convertiţi, cu toţii veţi pieri la fel!” 6 Şi le-a spus această asemănare: „Un om avea un smochin sădit în via sa. A venit să caute rod în el şi nu a găsit. 7 Atunci a zis viticultorului: «Iată, sunt trei ani de când vin să caut rod în smochinul acesta şi nu găsesc. Taie-l! La ce să mai ocupe pământul degeaba?». 8 «Stăpâne, i-a răspuns viticultorul, mai lasă-l şi anul acesta; am să-l sap de jur împrejur şi am să-i pun gunoi la rădăcină. 9 Poate că va aduce rod în viitor; dacă nu, îl vei tăia»”.

Cuvântul Domnului