en-USro-RO

| Login
20 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Dacă îi veţi nedreptăţi pe văduvă şi pe orfan, mânia mea se va aprinde împotriva voastră.

Citire din cartea Exodului 22,21-27

21 Domnul a vorbit poporului său pe muntele Sinai: „Să nu vă purtaţi nemilos cu străinul care locuieşte între voi şi să nu-l asupriţi, căci şi voi aţi fost străini în Egipt. 22 Să nu nedreptăţiţi pe văduvă şi pe orfan; dacă îi veţi nedreptăţi şi ei vor striga către mine, eu voi asculta strigătul lor, 23 mânia mea se va aprinde şi voi face să pieriţi de sabie, iar femeile voastre vor rămâne văduve şi fiii voştri orfani. 24 Dacă împrumuţi bani unuia din poporul meu, unui sărac care locuieşte lângă tine, să nu te porţi cu el ca un cămătar şi să nu-i ceri nici o dobândă. 25 Dacă i-ai luat ca zălog haina aproapelui tău, să i-o dai înapoi înainte de apusul soarelui, 26 căci haina cu care îşi acoperă trupul este singura lui învelitoare şi nu are alta în care să doarmă; 27 iar dacă strigă către mine, îl voi asculta, căci eu sunt milos”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 17,2-3a.3bc-4.47 şi 51ab (R.: 2)

R.: Te iubesc, Doamne, tu eşti tăria mea!

2 Te iubesc, Doamne, tăria mea,

3a Doamne, tu eşti stânca mea,

cetatea mea şi eliberatorul meu. R.

 

3bc Dumnezeule, tu eşti stânca mea, adăpostul meu,

scutul meu, tăria care mă salvează, apărarea mea.

4 Îl chem pe Domnul cel Prealăudat,

şi sunt eliberat din mâna duşmanilor mei. R.

 

47 Domnul trăieşte! Binecuvântat să fie stânca mea!

Preamărit să fie Dumnezeu, mântuitorul meu!

51ab Tu dai mari izbânzi împăratului tău,

arăţi îndurare faţă de unsul tău, David. R.

 

LECTURA A II-A

Voi v-aţi întors de la idoli la Dumnezeu, ca să-l aşteptaţi pe Fiul său.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Tesaloniceni 1,5c-10

Fraţilor, 5c voi ştiţi cum ne-am purtat între voi pentru binele vostru 6 şi voi aţi început să ne imitaţi pe noi şi pe Domnul, primind cuvântul cu bucuria Duhului Sfânt în mijlocul multor încercări. 7 Astfel voi aţi devenit un exemplu pentru toţi credincioşii din Macedonia şi din toată Ahaia. 8 Pornind de la voi, cuvântul Domnului a pătruns nu numai în Macedonia şi-n toată Ahaia, dar vestea despre credinţa voastră în Dumnezeu s-a răspândit pretutindeni atât de mult, încât nu mai avem de adăugat nimic. 9 Când vorbesc despre noi, oamenii povestesc ce fel de primire ne-aţi făcut şi cum v-aţi întors de la idoli la Dumnezeu, ca să slujiţi Dumnezeului celui viu şi adevărat 10 şi să-l aşteptaţi pe Fiul său din ceruri, pe Isus pe care l-a înviat din morţi şi care ne va elibera de mânia viitoare.

Cuvântul Domnului

 

ALELUIA In 14,23

(Aleluia) Dacă mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul meu, spune Domnul;

Tatăl meu îl va iubi şi vom veni la el. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 22,34-40

În acel timp, 34 fariseii, auzind că Isus a închis gura saduceilor, s-au adunat laolaltă. 35 Unul dintre ei, învăţător al Legii, voind să-l pună la încercare, l-a întrebat pe Isus: 36 „Învăţătorule, care este cea mai mare poruncă în Lege?” 37 El i-a răspuns: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, şi din tot cugetul tău. 38 Aceasta este cea dintâi şi cea mai mare poruncă. 39 Iar a doua este asemenea acesteia: să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi. 40 În aceste două porunci este cuprinsă întreaga Scriptură: toată Legea şi Profeţii”.

Cuvântul Domnului