en-USro-RO

| Login
14 noiembrie 2019

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Joi, 14 noiembrie 2019

Sfintii zilei
Sf. Ștefan-Teodor, ep. m.; Fer. Serapion, cãlug. m.
Liturghierul Roman
Joi din sãptãmâna a 32-a de peste an
Liturghie la alegere, prefațã comunã
verde, IV
Lectionar
Înț 7,22-8,1: Înțelepciunea este iradierea luminii veșnice, oglinda fãrã patã a lucrãrii lui Dumnezeu.
Ps 118: Cuvântul tãu, Doamne, rãmâne în vecii vecilor.
Lc 17,20-25: Împãrãția lui Dumnezeu este înãuntrul vostru.
Meditatia zilei
Joi din sãptãmâna a 32-a de peste an

FORMAT AUDIO

LECTURA I

Pe orbi şi pe şchiopi îi voi întoarce acasă, mângâindu-i.

Citire din cartea profetului Ieremia 31,7-9

7 Aşa vorbeşte Domnul: „Strigaţi de bucurie pentru Iacob, ridicaţi în slăvi pe cel dintâi dintre popoare. Să răsune cântările voastre de laudă, spunând: «Domnul a salvat pe poporul său, rămăşiţa lui Israel!». 8 Iată, eu îi aduc în ţară de la miazănoapte şi-i adun de la marginile lumii. Printre ei sunt chiar şi orbi şi şchiopi, femei care au zămislit şi altele gata să nască. O mare mulţime se va întoarce. 9 Plecaseră cu lacrimi, dar îi voi întoarce mângâindu-i. Îi voi conduce la ape curgătoare pe un drum drept pe care nu se vor poticni; căci eu sunt un tată pentru Israel; Efraim este fiul meu cel dintâi născut!”

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 125,1-2ab.2cd-3.4-5.6 (R.: cf. 3)

R.: Domnul a făcut pentru noi lucruri minunate, inima ne este plină de bucurie!

1 Când Domnul i-a întors pe locuitorii Sionului din robie,

ni se părea că visăm.

2ab Atunci gura ni s-a umplut de strigăte de bucurie

şi buzele de cântări de veselie. R.

 

2cd Atunci se spunea între neamuri:

„Lucruri mari a făcut Domnul pentru ei”.

3 Într-adevăr, mari lucruri a făcut Domnul pentru noi;

inima ne este plină de bucurie. R.

 

4 Întoarce, Doamne, robia noastră,

după cum întorci apele în ţinutul de miazăzi.

5 Cei ce seamănă cu lacrimi vor secera cu bucurie. R.

 

6 Cel care merge plângând, când aruncă sămânţa,

se întoarce cu veselie, când îşi strânge snopii. R.

 

LECTURA A II-A

Deşi era Fiul lui Dumnezeu a învăţat ascultarea din ceea ce a pătimit.

Citire din Scrisoarea către Evrei 5,1-6

Fraţilor, 1 orice mare preot este luat dintre oameni şi pus să intervină în favoarea oamenilor, în relaţiile lor cu Dumnezeu; el trebuie să ofere daruri şi jertfe pentru păcate. 2 El este în stare să-i înţeleagă pe cei ignoranţi sau lipsiţi de judecată, căci şi el este cuprins de slăbiciune. 3 Din cauza acestei slăbiciuni, el trebuie să aducă jertfe atât pentru păcatele poporului, cât şi pentru ale sale. 4 Nimeni nu-şi ia singur această onoare, dar numai acela o primeşte, care este chemat de Dumnezeu, ca Aron. 5 Tot aşa şi cu Cristos; când a devenit mare preot, nu şi-a luat singur această demnitate, ci a primit-o de la Dumnezeu, care i-a spus: „Tu eşti fiul meu, eu astăzi te-am născut!”, 6 şi care declară în alt loc: „Tu eşti preot în veci asemenea lui Melchisedec!”

Cuvântul Domnului

 

ALELUIA 2Tim 1,10b

(Aleluia) Domnul nostru Isus Cristos a distrus moartea,

iar prin evanghelia sa a dat vieţii o nouă strălucire. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Rabbuni, fă-mă să văd!

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 10,46-52

În acel timp, 46 pe când Isus, împreună cu ucenicii săi, ieşea din Ierihon, înconjurat de o mare mulţime, un cerşetor orb, Bartimeu, fiul lui Timeu, şedea pe marginea drumului. 47 Auzind că trece Isus din Nazaret, a început să strige: „Isuse, fiul lui David, fie-ţi milă de mine!” 48 Mulţi se răsteau la el ca să tacă, dar el striga şi mai tare: „Fiul lui David, fie-ţi milă de mine!” 49 Isus s-a oprit şi a zis: „Chemaţi-l”. L-au chemat deci pe orb şi i-au spus: „Curaj! Ridică-te, te cheamă!” 50 Orbul şi-a aruncat haina la o parte, a sărit în picioare şi a alergat la Isus. 51 Isus l-a întrebat: „Ce vrei să fac pentru tine?” Orbul i-a răspuns: „Rabbuni, fă-mă să văd!” 52 Isus i-a spus: „Mergi, credinţa ta te-a mântuit”. Imediat omul şi-a recăpătat vederea şi l-a urmat pe Isus în drumul său.

Cuvântul Domnului