en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

FORMAT AUDIO

LECTURA I

Pe orbi şi pe şchiopi îi voi întoarce acasă, mângâindu-i.

Citire din cartea profetului Ieremia 31,7-9

7 Aşa vorbeşte Domnul: „Strigaţi de bucurie pentru Iacob, ridicaţi în slăvi pe cel dintâi dintre popoare. Să răsune cântările voastre de laudă, spunând: «Domnul a salvat pe poporul său, rămăşiţa lui Israel!». 8 Iată, eu îi aduc în ţară de la miazănoapte şi-i adun de la marginile lumii. Printre ei sunt chiar şi orbi şi şchiopi, femei care au zămislit şi altele gata să nască. O mare mulţime se va întoarce. 9 Plecaseră cu lacrimi, dar îi voi întoarce mângâindu-i. Îi voi conduce la ape curgătoare pe un drum drept pe care nu se vor poticni; căci eu sunt un tată pentru Israel; Efraim este fiul meu cel dintâi născut!”

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 125,1-2ab.2cd-3.4-5.6 (R.: cf. 3)

R.: Domnul a făcut pentru noi lucruri minunate, inima ne este plină de bucurie!

1 Când Domnul i-a întors pe locuitorii Sionului din robie,

ni se părea că visăm.

2ab Atunci gura ni s-a umplut de strigăte de bucurie

şi buzele de cântări de veselie. R.

 

2cd Atunci se spunea între neamuri:

„Lucruri mari a făcut Domnul pentru ei”.

3 Într-adevăr, mari lucruri a făcut Domnul pentru noi;

inima ne este plină de bucurie. R.

 

4 Întoarce, Doamne, robia noastră,

după cum întorci apele în ţinutul de miazăzi.

5 Cei ce seamănă cu lacrimi vor secera cu bucurie. R.

 

6 Cel care merge plângând, când aruncă sămânţa,

se întoarce cu veselie, când îşi strânge snopii. R.

 

LECTURA A II-A

Deşi era Fiul lui Dumnezeu a învăţat ascultarea din ceea ce a pătimit.

Citire din Scrisoarea către Evrei 5,1-6

Fraţilor, 1 orice mare preot este luat dintre oameni şi pus să intervină în favoarea oamenilor, în relaţiile lor cu Dumnezeu; el trebuie să ofere daruri şi jertfe pentru păcate. 2 El este în stare să-i înţeleagă pe cei ignoranţi sau lipsiţi de judecată, căci şi el este cuprins de slăbiciune. 3 Din cauza acestei slăbiciuni, el trebuie să aducă jertfe atât pentru păcatele poporului, cât şi pentru ale sale. 4 Nimeni nu-şi ia singur această onoare, dar numai acela o primeşte, care este chemat de Dumnezeu, ca Aron. 5 Tot aşa şi cu Cristos; când a devenit mare preot, nu şi-a luat singur această demnitate, ci a primit-o de la Dumnezeu, care i-a spus: „Tu eşti fiul meu, eu astăzi te-am născut!”, 6 şi care declară în alt loc: „Tu eşti preot în veci asemenea lui Melchisedec!”

Cuvântul Domnului

 

ALELUIA 2Tim 1,10b

(Aleluia) Domnul nostru Isus Cristos a distrus moartea,

iar prin evanghelia sa a dat vieţii o nouă strălucire. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Rabbuni, fă-mă să văd!

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 10,46-52

În acel timp, 46 pe când Isus, împreună cu ucenicii săi, ieşea din Ierihon, înconjurat de o mare mulţime, un cerşetor orb, Bartimeu, fiul lui Timeu, şedea pe marginea drumului. 47 Auzind că trece Isus din Nazaret, a început să strige: „Isuse, fiul lui David, fie-ţi milă de mine!” 48 Mulţi se răsteau la el ca să tacă, dar el striga şi mai tare: „Fiul lui David, fie-ţi milă de mine!” 49 Isus s-a oprit şi a zis: „Chemaţi-l”. L-au chemat deci pe orb şi i-au spus: „Curaj! Ridică-te, te cheamă!” 50 Orbul şi-a aruncat haina la o parte, a sărit în picioare şi a alergat la Isus. 51 Isus l-a întrebat: „Ce vrei să fac pentru tine?” Orbul i-a răspuns: „Rabbuni, fă-mă să văd!” 52 Isus i-a spus: „Mergi, credinţa ta te-a mântuit”. Imediat omul şi-a recăpătat vederea şi l-a urmat pe Isus în drumul său.

Cuvântul Domnului