en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Aţi primit un Duh care face din voi fii.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 8,12-17

Fraţilor, 12 suntem datori, dar nu trupului ca să trăim după trup, 13 căci dacă trăiţi după trup veţi muri; dacă însă prin duh daţi morţii faptele trupului, veţi trăi. 14 Într-adevăr, toţi cei călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. 15 Căci n-aţi primit un duh de robie ca iarăşi să vă temeţi, ci aţi primit Duhul înfierii, prin care strigăm «Abba, Tată!». 16 Duhul însuşi dă mărturie împreună cu duhul nostru că suntem copiii lui Dumnezeu. 17 Copii şi deci moştenitori: moştenitori ai lui Dumnezeu şi împreună-moştenitori cu Cristos, de vreme ce suferim împreună cu el ca să fim şi preamăriţi împreună cu el.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 67,2 şi 4.6-7ab.20-21 (R.: 21a)

R.: Dumnezeul nostru este Dumnezeul mântuirii.

2 Când Dumnezeu se ridică, vrăjmaşii lui se risipesc

şi potrivnicii fug dinaintea feţei lui.

4 Cei drepţi se bucură în faţa lui Dumnezeu,

tresaltă de fericire şi de veselie. R.

 

6 El este tatăl orfanilor, apărătorul văduvelor,

acesta este Dumnezeu, care locuieşte în lăcaşul său cel sfânt.

7ab Dumnezeu dă o familie celor părăsiţi,

el deschide prizonierilor poarta libertăţii. R.

 

20 Binecuvântat să fie Dumnezeu,

zi de zi el ne poartă de grijă, el este ajutorul nostru.

21 Dumnezeul nostru este Dumnezeul mântuirii,

Domnul Dumnezeu are putere şi asupra morţii. R.

 


ALELUIA In 17,17ba

(Aleluia) Cuvântul tău, Doamne, este adevăr;

sfinţeşte-ne pe noi prin acest adevăr. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Această fiică a lui Abraham nu trebuia să fie vindecată în zi de sâmbătă?

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 13,10-17

În acel timp, 10 Isus se afla într-o sinagogă şi învăţa. Era într-o zi de sâmbătă. 11 Acolo era o femeie stăpânită de diavol care de optsprezece ani o ţinea bolnavă. Avea spatele încovoiat şi nu putea nicidecum să şi-l îndrepte. 12 Când a văzut-o, Isus a chemat-o la sine şi i-a zis: „Femeie, eşti eliberată de neputinţa ta!” 13 Apoi şi-a pus mâinile asupra ei şi în acelaşi moment ea s-a îndreptat şi a început să-l preamărească pe Dumnezeu. 14 Dar şeful sinagogii, cuprins de indignare, pentru că Isus a făcut această vindecare în zi de sâmbătă, a luat cuvântul şi a zis mulţimii: „Sunt şase zile în care se poate lucra; veniţi deci în aceste zile ca să vă vindecaţi şi nu în zi de sâmbătă!” 15 Domnul i-a replicat: „Făţarnicilor, oare în zi de sâmbătă nu-şi dezleagă fiecare boul sau măgarul de la iesle şi-l duce la adăpat? 16 Dar această femeie, o fiică a lui Abraham, pe care Satana o ţinea legată de optsprezece ani, nu trebuia oare eliberată de această legătură pentru că este zi de sâmbătă?” 17 La aceste cuvinte ale lui Isus toţi potrivnicii săi au rămas ruşinaţi, dar mulţimea se bucura din cauza tuturor lucrurilor minunate pe care el le săvârşea.

Cuvântul Domnului