en-USro-RO

| Login
20 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Trăiţi în dragoste asemenea lui Cristos.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni 4,32 – 5,8

Fraţilor, 32 fiţi binevoitori unii faţă de alţii, generoşi, iertându-vă unii pe alţii, după cum şi Dumnezeu v-a iertat prin Cristos. 5,1 Străduiţi-vă să deveniţi asemenea lui Dumnezeu, ca nişte copii preaiubiţi; 2 trăiţi în dragoste, pentru că şi Cristos ne-a iubit şi s-a dăruit pe sine însuşi pentru noi ca ofrandă şi jertfă plăcută lui Dumnezeu. 3 Cât despre desfrânare şi orice fel de necurăţie sau poftă de avere nici să nu se pomenească între voi, aşa cum se cuvine sfinţilor. 4 Să nu se audă nici cuvinte murdare, nici vorbe nechibzuite, nici glume necuviincioase, care toate sunt nelalocul lor; dimpotrivă să se aducă mulţumire. 5 Să ştiţi bine că nici un desfrânat, nici un necurat, nici un lacom de avere, nici un idolatru n-are parte de moştenire în împărăţia lui Cristos şi a lui Dumnezeu. 6 Nimeni să nu vă înşele cu vorbe goale; toate acestea atrag mânia lui Dumnezeu asupra celor neascultători. 7 Să nu aveţi deci nimic comun cu aceşti oameni. 8 Odinioară nu eraţi decât întuneric, dar acum în Domnul voi aţi devenit lumină; trăiţi ca fii ai luminii.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 1,1-2.3.4 şi 6 (R.: cf. Ef 5,1)

R.: Să trăim în iubire, căci suntem copiii lui Dumnezeu.

1 Fericit omul care nu ia parte la sfatul celor răi,

nu urmează calea păcătoşilor

şi nu se aşază lângă cei care batjocorăsc,

2 dar îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului

şi la Legea lui cugetă ziua şi noaptea. R.

 

3 El este ca pomul sădit lângă un izvor de apă

şi aduce rod la timpul potrivit;

frunzele lui nu se veştejesc

şi tot ce începe duce la bun sfârşit. R.

 

4 Nu tot aşa este cu cei răi, nu tot aşa;

ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul.

6 Căci Domnul cunoaşte calea celor drepţi,

iar drumul urmat de cei răi duce la pieire. R.

 

ALELUIA In 17,17ba

(Aleluia) Cuvântul tău, Doamne, este adevăr;

sfinţeşte-ne pe noi prin acest adevăr. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Această fiică a lui Abraham nu trebuia să fie vindecată în zi de sâmbătă?

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 13,10-17

În acel timp, 10 Isus se afla într-o sinagogă şi învăţa. Era într-o zi de sâmbătă. 11 Acolo era o femeie stăpânită de diavol care de optsprezece ani o ţinea bolnavă. Avea spatele încovoiat şi nu putea nicidecum să şi-l îndrepte. 12 Când a văzut-o, Isus a chemat-o la sine şi i-a zis: „Femeie, eşti eliberată de neputinţa ta!” 13 Apoi şi-a pus mâinile asupra ei şi în acelaşi moment ea s-a îndreptat şi a început să-l preamărească pe Dumnezeu. 14 Dar şeful sinagogii, cuprins de indignare, pentru că Isus a făcut această vindecare în zi de sâmbătă, a luat cuvântul şi a zis mulţimii: „Sunt şase zile în care se poate lucra; veniţi deci în aceste zile ca să vă vindecaţi şi nu în zi de sâmbătă!” 15 Domnul i-a replicat: „Făţarnicilor, oare în zi de sâmbătă nu-şi dezleagă fiecare boul sau măgarul de la iesle şi-l duce la adăpat? 16 Dar această femeie, o fiică a lui Abraham, pe care Satana o ţinea legată de optsprezece ani, nu trebuia oare eliberată de această legătură pentru că este zi de sâmbătă?” 17 La aceste cuvinte ale lui Isus toţi potrivnicii săi au rămas ruşinaţi, dar mulţimea se bucura din cauza tuturor lucrurilor minunate pe care el le săvârşea.

Cuvântul Domnului