en-USro-RO

| Login
20 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Aşteptăm ca o dată cu eliberarea trupului nostru să se descopere că suntem fii adoptivi ai lui Dumnezeu.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 8,18-25

Fraţilor, 18 eu sunt convins că suferinţele timpului de faţă nu înseamnă nimic în comparaţie cu măreţia care va fi descoperită în noi. 19 Toate creaturile aşteaptă cu nerăbdare să vadă această descoperire a fiilor lui Dumnezeu. 20 Toată făptura a fost supusă forţelor nimicitoare, nu pentru că ea ar fi vrut, ci din cauza aceluia care a supus-o acestor forţe. 21 Cu toate acestea, ea şi-a păstrat speranţa de a fi eliberată de această sclavie, de degradarea la care a fost supusă, pentru a cunoaşte libertatea şi măreţia copiilor lui Dumnezeu. 22 Noi ştim că toate cele create suspină şi îndură durerile unei naşteri, care durează încă. 23 Şi nu numai ele, ci şi noi, care am început prin a-l primi pe Duhul Sfânt, noi înşine suspinăm în noi şi aşteptăm ca, o dată cu eliberarea trupului nostru, să se descopere că suntem fii adoptivi. 24 Căci am fost mântuiţi, dar mântuirea noastră este numai în speranţă; a vedea împlinindu-se ceea ce speri nu mai este speranţă. Cum ai putea spera ceea ce vezi? 25 Însă noi, dacă sperăm ceea ce nu vedem, aşteptăm cu statornicie împlinirea ei.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 125,1-2ab.2cd-3.4-5.6 (R.: cf. 3a)

R.: Domnul a făcut pentru noi lucruri minunate!

1 Când Domnul i-a întors pe locuitorii Sionului din robie,

ni se părea că visăm.

2ab Atunci gura ni s-a umplut de strigăte de bucurie

şi buzele de cântări de veselie. R.

2cd Atunci se spunea între neamuri:

„Lucruri mari a făcut Domnul pentru ei”.

3 Într-adevăr, mari lucruri a făcut Domnul pentru noi;

inima ne este plină de bucurie. R.

 

4 Întoarce, Doamne, robia noastră,

după cum întorci apele în ţinutul de miazăzi.

5 Cei ce seamănă cu lacrimi vor secera cu bucurie. R.

 

6 Cel care merge plângând, când aruncă sămânţa,

se întoarce cu veselie, când îşi strânge snopii. R.

 


ALELUIA Mt 11,25

(Aleluia) Te preamăresc pe tine, Părinte,

stăpânul cerului şi al pământului,

pentru că ai descoperit celor mici misterele împărăţiei tale. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Grăuntele a crescut şi a devenit un copac.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 13,18-21

În acel timp, 18 Isus spunea mulţimii: „Cu ce este asemănătoare împărăţia lui Dumnezeu? Cu ce s-o compar? 19 Ea se poate asemăna cu un grăunte de muştar pe care un om l-a luat şi l-a aruncat în grădina sa; grăuntele a crescut, a devenit un copac şi păsările cerului şi-au făcut cuiburi în ramurile lui”. 20 Şi a mai spus: „Cu ce să asemăn împărăţia lui Dumnezeu? 21 Ea se poate asemăna cu o bucată de drojdie pe care o femeie a amestecat-o în trei măsuri de făină, ca să dospească tot aluatul”.

Cuvântul Domnului