en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Acesta este un mare mister: o spun gândindu-mă la Cristos şi la Biserică.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni 5,21-33

Fraţilor, 21 din respect faţă de Cristos, fiţi supuşi unii faţă de alţii. 22 Femeile să fie supuse bărbaţilor lor, ca Domnului, 23 căci bărbatul este capul femeii, aşa cum Cristos este capul Bisericii, trupul său, căruia el i-a adus mântuirea. 24 Aşadar, aşa cum Biserica este supusă lui Cristos, tot aşa femeile să fie supuse în toate bărbaţilor lor. 25 Bărbaţilor, iubiţi-vă soţiile, după cum Cristos a iubit Biserica şi s-a dat pe sine pentru ea; 26 a voit să o facă sfântă, curăţind-o prin baia botezului şi prin cuvântul vieţii. 27 A voit ca Biserica să apară în faţa lui strălucitoare, fără pată, fără riduri, fără nici un defect; a voit ca ea să fie sfântă şi neprihănită. 28 De aceea şi bărbaţii trebuie să-şi iubească soţiile ca pe propriul lor trup. Cine îşi iubeşte soţia se iubeşte pe sine însuşi. 29 Nimeni nu şi-a urât vreodată propriul său trup; dimpotrivă, îl hrăneşte şi-i poartă de grijă. Acelaşi lucru îl face Cristos pentru Biserică, 30 pentru că noi suntem mădularele trupului său. 31 Scriptura spune: „De aceea va lăsa bărbatul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va uni cu soţia sa şi amândoi vor fi un singur trup”. 32 Acesta este un mare mister: o spun gândindu-mă la Cristos şi la Biserică. 33 Aşadar, fiecare dintre voi să-şi iubească soţia ca pe sine însuşi, iar femeia să aibă respect faţă de soţul ei.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 127,1-2.3.4-5 (R.: cf. 1a)

R.: Fericiţi sunt cei care se tem de Domnul.

1 Fericiţi cei care se tem de Domnul

şi umblă pe căile sale.

2 Atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale,

eşti fericit şi toate îţi merg bine. R.

 

3 Soţia ta este ca o viţă roditoare

înăuntrul casei tale,

copiii tăi ca vlăstarele măslinului

împrejurul mesei tale. R.

 

4 Iată, aşa este binecuvântat omul

care se teme de Domnul!

5 Să te binecuvânteze Domnul din Sion,

ca să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele vieţii tale. R.

 

ALELUIA Mt 11,25

(Aleluia) Te preamăresc pe tine, Părinte,

stăpânul cerului şi al pământului,

pentru că ai descoperit celor mici misterele împărăţiei tale. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Grăuntele a crescut şi a devenit un copac.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 13,18-21

În acel timp, 18 Isus spunea mulţimii: „Cu ce este asemănătoare împărăţia lui Dumnezeu? Cu ce s-o compar? 19 Ea se poate asemăna cu un grăunte de muştar pe care un om l-a luat şi l-a aruncat în grădina sa; grăuntele a crescut, a devenit un copac şi păsările cerului şi-au făcut cuiburi în ramurile lui”. 20 Şi a mai spus: „Cu ce să asemăn împărăţia lui Dumnezeu? 21 Ea se poate asemăna cu o bucată de drojdie pe care o femeie a amestecat-o în trei măsuri de făină, ca să dospească tot aluatul”.

Cuvântul Domnului