en-USro-RO

| Login
20 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Nu ca nişte sclavi ai oamenilor, ci ca nişte sclavi ai lui Cristos.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni 6,1-9

1 Voi, copii, ascultaţi de părinţii voştri în Domnul căci aşa este drept: 2 „Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta!” Aceasta este prima poruncă însoţită de o promisiune: 3 „ca să-ţi fie bine şi să trăieşte mult pe pământ”. 4 Voi, părinţilor, nu hărţuiţi pe copiii voştri, ci creşteţi-i, dându-le o educaţie şi îndemnuri inspirate de Domnul. 5 Voi, sclavilor, ascultaţi de stăpânii voştri de pe acest pământ ca de Cristos, cu frică şi respect, cu dragă inimă, 6 slujindu-le nu numai când sunteţi sub ochii lor ca unii care caută numai să placă oamenilor, ci ca nişte sclavi ai lui Cristos, care împlinesc voinţa lui Dumnezeu din toată inima 7 şi care îşi fac munca de sclavi cu bucurie, pentru Domnul şi nu pentru oameni. 8 Căci voi ştiţi bine, că orice om, fie sclav, fie liber, îşi va primi răsplata de la Domnul, după binele pe care l-a făcut. 9 Şi voi, stăpânilor, purtaţi-vă în acelaşi fel cu sclavii voştri; nu folosiţi ameninţări, căci voi ştiţi bine, că atât pentru ei cât şi pentru voi este un singur Domn în ceruri şi că în faţa lui nu este nici o diferenţă între oameni.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 144,10-11.12-13ab.13cd-14 (R.: cf. 13c)

R.: Credincios este Domnul, el îşi ţine cuvântul.

10 Să te laude pe tine, Doamne, toată făptura

şi sfinţii tăi să te binecuvânteze;

11 să vestească slava împărăţiei tale

şi să-ţi facă cunoscută puterea. R.

 

12 Sfinţii tăi să descopere tuturor oamenilor măreţiile tale

şi slava plină de strălucire a împărăţiei tale.

13ab Împărăţia ta este o împărăţie veşnică

şi stăpânirea ta va dăinui din neam în neam. R.

 

13cd Domnul îşi ţine făgăduinţele

şi se arată plin de îndurare în toate lucrările sale.

14 Domnul îi sprijină pe cei care se clatină

şi îi ridică pe cei căzuţi. R.

 

ALELUIA 2Tes 2,14

(Aleluia) Prin predicarea evangheliei, Dumnezeu ne-a chemat

să moştenim slava Domnului nostru Isus Cristos. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Vor veni de la răsărit şi de la apus şi vor şedea la ospăţ în împărăţia lui Dumnezeu.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 13,22-30

În acel timp, 22 în drumul său spre Ierusalim, Isus trecea prin sate şi cetăţi, învăţând. 23 Cineva l-a întrebat: „Doamne, sunt puţini cei care se mântuiesc?” Isus le-a zis: 24 „Daţi-vă silinţa să intraţi pe poarta cea îngustă, căci vă spun: Mulţi vor căuta să intre şi nu vor putea. 25 După ce stăpânul casei se va ridica şi va încuia uşa, rămaşi pe dinafară, veţi începe să bateţi la poartă spunând: «Doamne deschide-ne», el vă va răspunde: «Nu ştiu de unde sunteţi». 26 Atunci veţi începe să spuneţi: «Noi am mâncat şi am băut împreună cu tine, iar tu ai învăţat prin pieţele noastre». 27 Însă el vă va spune: «Nu ştiu de unde sunteţi; plecaţi de la mine voi toţi care săvârşiţi nelegiuirea». Acolo va fi plânset şi scrâşnire din dinţi când îi veţi vedea pe Abraham, pe Isaac şi pe Iacob şi pe toţi profeţii în împărăţia lui Dumnezeu, iar voi vă veţi vedea aruncaţi afară. 29 Atunci vor veni de la răsărit şi de la apus, de la miazănoapte şi de la miazăzi şi vor şedea la ospăţ în împărăţia lui Dumnezeu. 30 Da, sunt unii dintre cei din urmă care vor fi cei dintâi şi dintre cei dintâi care vor fi cei din urmă”.

Cuvântul Domnului