en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Nici o creatură nu va putea să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 8,31b-39

Fraţilor, 31b dacă Dumnezeu este de partea noastră, cine se va ridica împotriva noastră? 32 El nu l-a cruţat pe propriul său Fiu, ci l-a dat la moarte pentru noi toţi, cum ar putea atunci să nu ne dăruiască toate împreună cu el? 33 Cine va aduce învinuire împotriva aleşilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este cel care îndreptăţeşte! 34 Cine va rosti sentinţa de condamnare? Cristos Isus a murit, ba mai mult, el a înviat, şade de-a dreapta lui Dumnezeu şi mijloceşte pentru noi! 35 Cine, aşadar, ne va despărţi de dragostea lui Cristos? Oare necazul, strâmtorarea, prigoana, foamea, lipsa de îmbrăcăminte, primejdia ori sabia? 36 Aşa cum spune Scriptura: Pentru tine suntem omorâţi în fiecare zi, suntem trataţi ca nişte oi duse la înjunghiat. 37 Nu, căci în toate acestea suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit pe noi. 38 Căci sunt convins că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici prezentul, nici viitorul, 39 nici înălţimea, nici adâncul, nici vreo altă făptură nu va putea să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Cristos Isus, Domnul nostru.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 108,21-22.26-27.30-31 (R.: cf. 26b)

R.: Mântuieşte-mă, Doamne, după marea ta îndurare!

21 Tu, Doamne Dumnezeule, intervino pentru mine,

de dragul numelui tău, eliberează-mă, pentru că mare este iubirea ta.

22 Sunt sărac şi nefericit,

mi-e inima rănită înăuntrul meu. R.

 

26 Ajută-mă, Doamne, Dumnezeul meu!

Salvează-mă prin iubirea ta.

27 Să se ştie că aici este mâna ta,

să se vadă că tu, Doamne, ai făcut lucrul acesta! R.

 

30 Voi aduce mulţumire Domnului cu toată puterea glasului,

îl voi preamări în mijlocul mulţimii.

31 Căci el stă la dreapta săracului,

ca să-l scape de cei care îl condamnă. R.

 


ALELUIA cf. Lc 19,38; 2,14

(Aleluia) Preamărit să fie regele nostru care vine în numele Domnului;

mărire lui Dumnezeu cel Preaînalt şi pace pe pământ. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Nu este cu putinţă să moară un profet în afara Ierusalimului.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 13,31-35

În ceasul acela, 31 unii farisei au venit la Isus şi i-au zis: „Pleacă, du-te de aici, pentru că Irod vrea să te ucidă!” 32 El le-a răspuns: „Mergeţi şi spuneţi acelui vulpoi: Astăzi încă şi mâine scot diavoli şi vindec bolnavi, a treia zi voi ajunge la capăt. 33 Dar trebuie să-mi continui drumul astăzi, mâine şi ziua următoare, fiindcă nu este cu putinţă să moară un profet în afara Ierusalimului”. 34 „Ierusalime, Ierusalime, care omori pe profeţi şi îi ucizi cu pietre pe cei trimişi la tine; de câte ori am vrut să-i strâng în jurul meu pe fiii tăi, aşa cum îşi strânge cloşca puii sub aripi, dar n-aţi vrut. 35 De aceea, Dumnezeu va părăsi templul vostru, lăsându-l în mâinile voastre; vă spun: nu mă veţi mai vedea până în ziua în care veţi zice: «Binecuvântat să fie cel care vine în numele Domnului»”.

Cuvântul Domnului