en-USro-RO

| Login
20 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Îmbrăcaţi-vă cu echipamentul lui Dumnezeu.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni 6,10-20

Fraţilor, 10 căutaţi-vă tăria în Domnul şi în puterea lui. 11 Îmbrăcaţi-vă cu echipamentul lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept uneltirilor diavolului. 12 Căci nu avem de luptat împotriva oamenilor alcătuiţi din carne şi sânge, ci împotriva căpeteniilor şi forţelor nevăzute, împotriva puterilor întunericului care stăpânesc în lume, împotriva duhurilor rele, care sunt deasupra noastră. 13 De aceea, îmbrăcaţi-vă cu echipamentul lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea şi să rămâneţi în picioare, după ce veţi fi biruit toate încercările. 14 Staţi gata, având mijlocul vostru încins cu centura adevărului, îmbrăcaţi cu platoşa dreptăţii, 15 având picioarele încălţate cu râvna de a predica evanghelia păcii; 16 ţineţi totdeauna în mână scutul credinţei; cu el veţi putea opri toate săgeţile aprinse ale Celui Rău. 17 Luaţi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Nu încetaţi să vă rugaţi. 18 Înălţaţi necontenit prin Duhul Sfânt rugăciuni şi cereri. Vegheaţi, fiţi statornici şi rugaţi-vă pentru toţi credincioşii; 19 rugaţi-vă şi pentru mine, ca Dumnezeu să-mi dea cuvântul potrivit când încep să vestesc cu îndrăzneală taina evangheliei, 20 al cărei trimis în lanţuri sunt eu. Rugaţi-vă deci ca să am puterea de a predica evanghelia cu tot curajul, aşa cum sunt dator s-o fac.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 143,1.2.9-10 (R.: cf. 1a)

R.: Preamărit să fie Domnul, ocrotitorul nostru!

1 Binecuvântat să fie Domnul, stânca mea!

El îmi deprinde mâinile la luptă,

mă antrenează pentru bătălie. R.

 

2 El este ajutorul meu şi tăria mea,

turnul meu de apărare şi eliberatorul meu.

El este scutul care mă apără,

el îmi supune popoarele. R.

 

9 Dumnezeule, îţi voi cânta un cântec nou,

pe harpa cu zece strune voi cânta pentru tine,

10 pentru tine, care dai împăraţilor biruinţa,

care îl eliberezi pe David, slujitorul tău. R.

 

ALELUIA cf. Lc 19,38; 2,14

(Aleluia) Preamărit să fie regele nostru care vine în numele Domnului;

mărire lui Dumnezeu cel Preaînalt şi pace pe pământ. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Nu este cu putinţă să moară un profet în afara Ierusalimului.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 13,31-35

În ceasul acela, 31 unii farisei au venit la Isus şi i-au zis: „Pleacă, du-te de aici, pentru că Irod vrea să te ucidă!” 32 El le-a răspuns: „Mergeţi şi spuneţi acelui vulpoi: Astăzi încă şi mâine scot diavoli şi vindec bolnavi, a treia zi voi ajunge la capăt. 33 Dar trebuie să-mi continui drumul astăzi, mâine şi ziua următoare, fiindcă nu este cu putinţă să moară un profet în afara Ierusalimului”. 34 „Ierusalime, Ierusalime, care omori pe profeţi şi îi ucizi cu pietre pe cei trimişi la tine; de câte ori am vrut să-i strâng în jurul meu pe fiii tăi, aşa cum îşi strânge cloşca puii sub aripi, dar n-aţi vrut. 35 De aceea, Dumnezeu va părăsi templul vostru, lăsându-l în mâinile voastre; vă spun: nu mă veţi mai vedea până în ziua în care veţi zice: «Binecuvântat să fie cel care vine în numele Domnului»”.

Cuvântul Domnului