en-USro-RO

| Login
22 noiembrie 2019

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Vineri, 22 noiembrie 2019

Sfintii zilei
Sf. Cecilia, fc. m. **
Liturghierul Roman
Sf. Cecilia, fc. m. **
Liturghie proprie, prefațã pentru sfinți
roșu, P
Lectionar
Os 2,16.17b.21-22: Acolo mã va urma ca în vremea tinereții ei;
Ps 44: Ascultã, fiicã, privește și pleacã-ți urechea 
Mt 25,1-13: Iatã mirele! Ieșiți-i în întâmpinare!
Meditatia zilei
Vineri din sãptãmâna a 33-a de peste an

LECTURA I

Dumnezeu, care şi-a început aşa de bine lucrarea în voi, va continua s-o desăvârşească până în ziua venirii lui Cristos.

Începutul Scrisorii sfântului apostol Paul către Filipeni 1,1-11

1 Noi, Paul şi Timotei, slujitorii lui Cristos Isus, ne adresăm tuturor sfinţilor lui Cristos Isus care se află la Filipi împreună cu episcopii şi diaconii. 2 Har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Cristos. 3 Îi aduc mulţumiri lui Dumnezeu ori de câte ori îmi amintesc de voi; 4 în toate rugăciunile mele mă rog cu bucurie pentru voi toţi, 5 datorită muncii pe care aţi depus-o împreună cu mine la răspândirea evangheliei, din prima zi şi până acum. 6 Sunt convins că Dumnezeu, care şi-a început aşa de bine lucrarea la voi, va continua s-o desăvârşească până în ziua venirii lui Cristos Isus. 7 Aşadar, pe drept am aceste simţăminte faţă de voi toţi şi vă port în inimă, căci voi toţi sunteţi părtaşi la harul care mi-a fost dat de a apăra şi de a întări predicarea evangheliei chiar şi prin lanţurile mele. 8 Martor îmi este Dumnezeu că mi-e dor de voi toţi şi am aceeaşi duioşie faţă de voi pe care o are Cristos Isus. 9 De aceea, mă rog ca iubirea voastră să crească din ce în ce mai mult în adevărata cunoaştere şi înţelegere deplină 10 pentru ca să vedeţi totdeauna ceea ce este mai bun; astfel veţi fi curaţi şi veţi merge fără teamă în întâmpinarea zilei lui Cristos, 11 bogaţi în roadele dreptăţii pe care o primim prin Isus Cristos, spre cinstea şi lauda lui Dumnezeu.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 110,1-2.3-4.5-6 (R.: cf. 2a)

R.: Cât de minunate sunt lucrările tale, Doamne!

sau

Aleluia.

1 Voi lăuda pe Domnul din toată inima,

în mijlocul comunităţii, în adunarea celor drepţi.

2 Mari sunt lucrările Domnului,

vrednice de luat în seamă de către toţi cei care le iubesc. R.

 

3 Lucrările lui sunt frumoase, pline de măreţie

dreptatea lui dăinuie întotdeauna.

4 El a lăsat o amintire a minunilor sale:

Domnul este bunătate şi îndurare. R.

 

5 El le dă hrană celor ce se tem de el;

nu uită niciodată de legământul său.

6 În faptele sale şi-a arătat puterea faţă de poporul său,

dându-le ca moştenire ţinuturile popoarelor. R.

ALELUIA In 10,27

(Aleluia) Oile mele ascultă glasul meu, spune Domnul;

eu le cunosc pe ele şi ele mă urmează. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Care dintre voi, dacă îi va cădea în fântână copilul sau boul, nu-l va scoate imediat chiar în zi de sâmbătă?

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 14,1-6

În acel timp, 1 Isus a intrat în casa unuia dintre fariseii de frunte, într-o zi de sâmbătă, ca să stea la masă; fariseii stăteau cu ochii aţintiţi asupra lui. 2 Deodată a apărut în faţa lui un om care suferea de hidropizie. 3 Isus s-a adresat învăţătorilor Legii şi fariseilor, întrebându-i: „Este, sau nu îngăduit să vindeci pe cineva în zi de sâmbătă?” 4 Ei n-au răspuns. Isus l-a luat pe bolnav, l-a vindecat şi i-a dat drumul. 5 Apoi le-a zis: „Care dintre voi, dacă îi va cădea în fântână copilul sau boul, nu-l va scoate imediat chiar în zi de sâmbătă?” 6 La această întrebare n-au putut să-i răspundă nimic.

Cuvântul Domnului