en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Dumnezeu, care şi-a început aşa de bine lucrarea în voi, va continua s-o desăvârşească până în ziua venirii lui Cristos.

Începutul Scrisorii sfântului apostol Paul către Filipeni 1,1-11

1 Noi, Paul şi Timotei, slujitorii lui Cristos Isus, ne adresăm tuturor sfinţilor lui Cristos Isus care se află la Filipi împreună cu episcopii şi diaconii. 2 Har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Cristos. 3 Îi aduc mulţumiri lui Dumnezeu ori de câte ori îmi amintesc de voi; 4 în toate rugăciunile mele mă rog cu bucurie pentru voi toţi, 5 datorită muncii pe care aţi depus-o împreună cu mine la răspândirea evangheliei, din prima zi şi până acum. 6 Sunt convins că Dumnezeu, care şi-a început aşa de bine lucrarea la voi, va continua s-o desăvârşească până în ziua venirii lui Cristos Isus. 7 Aşadar, pe drept am aceste simţăminte faţă de voi toţi şi vă port în inimă, căci voi toţi sunteţi părtaşi la harul care mi-a fost dat de a apăra şi de a întări predicarea evangheliei chiar şi prin lanţurile mele. 8 Martor îmi este Dumnezeu că mi-e dor de voi toţi şi am aceeaşi duioşie faţă de voi pe care o are Cristos Isus. 9 De aceea, mă rog ca iubirea voastră să crească din ce în ce mai mult în adevărata cunoaştere şi înţelegere deplină 10 pentru ca să vedeţi totdeauna ceea ce este mai bun; astfel veţi fi curaţi şi veţi merge fără teamă în întâmpinarea zilei lui Cristos, 11 bogaţi în roadele dreptăţii pe care o primim prin Isus Cristos, spre cinstea şi lauda lui Dumnezeu.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 110,1-2.3-4.5-6 (R.: cf. 2a)

R.: Cât de minunate sunt lucrările tale, Doamne!

sau

Aleluia.

1 Voi lăuda pe Domnul din toată inima,

în mijlocul comunităţii, în adunarea celor drepţi.

2 Mari sunt lucrările Domnului,

vrednice de luat în seamă de către toţi cei care le iubesc. R.

 

3 Lucrările lui sunt frumoase, pline de măreţie

dreptatea lui dăinuie întotdeauna.

4 El a lăsat o amintire a minunilor sale:

Domnul este bunătate şi îndurare. R.

 

5 El le dă hrană celor ce se tem de el;

nu uită niciodată de legământul său.

6 În faptele sale şi-a arătat puterea faţă de poporul său,

dându-le ca moştenire ţinuturile popoarelor. R.

ALELUIA In 10,27

(Aleluia) Oile mele ascultă glasul meu, spune Domnul;

eu le cunosc pe ele şi ele mă urmează. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Care dintre voi, dacă îi va cădea în fântână copilul sau boul, nu-l va scoate imediat chiar în zi de sâmbătă?

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 14,1-6

În acel timp, 1 Isus a intrat în casa unuia dintre fariseii de frunte, într-o zi de sâmbătă, ca să stea la masă; fariseii stăteau cu ochii aţintiţi asupra lui. 2 Deodată a apărut în faţa lui un om care suferea de hidropizie. 3 Isus s-a adresat învăţătorilor Legii şi fariseilor, întrebându-i: „Este, sau nu îngăduit să vindeci pe cineva în zi de sâmbătă?” 4 Ei n-au răspuns. Isus l-a luat pe bolnav, l-a vindecat şi i-a dat drumul. 5 Apoi le-a zis: „Care dintre voi, dacă îi va cădea în fântână copilul sau boul, nu-l va scoate imediat chiar în zi de sâmbătă?” 6 La această întrebare n-au putut să-i răspundă nimic.

Cuvântul Domnului