en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Dacă păcatul fiilor lui Israel a fost cauza îmbogăţirii lumii, atunci ce se va întâmpla

în ziua în care întregul Israel se va întoarce?

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 11,1-2a.11-12.25-29

Fraţilor, 1 vă pun o întrebare: oare Dumnezeu l-a respins pe poporul său? Nicidecum. Eu însumi sunt o dovadă: sunt un israelit, din seminţia lui Abraham, din tribul lui Beniamin. 2a Dumnezeu nu l-a respins pe poporul său pe care l-a ales de la început. 11 Vă mai pun o întrebare: oare poporul israelit a căzut ca să nu se mai ridice niciodată? Nicidecum. Dar din cauza căderii lor, mântuirea a ajuns la păgâni; Dumnezeu a vrut să-i facă geloşi. 12 Dacă păcatul fiilor lui Israel a fost cauza îmbogăţirii lumii, dacă eşecul lor a fost cauza îmbogăţirii păgânilor, atunci ce se va întâmpla în ziua în care întregul Israel se va întoarce? 25 Fraţilor, ca să nu vă încredeţi în propria voastră judecată, nu vreau să vă las în neştiinţă cu privire la acest mister: împietrirea actuală a unei părţi din Israel va dura până ce mântuirea va ajunge la toţi păgânii; 26 apoi întregul Israel va ajunge la mântuire, după cum spune Scriptura: „Eliberatorul va veni din Sion şi va înlătura nelegiuirea din Iacob. 27 Iată legământul pe care îl voi încheia cu ei, atunci când le voi ierta păcatele”. 28 Predicarea evangheliei a făcut din ei duşmani ai lui Dumnezeu şi aceasta în folosul vostru; dar alegerea lui Dumnezeu a făcut din ei preaiubiţii săi şi aceasta de dragul părinţilor lor. 29 Căci darurile lui Dumnezeu şi chemarea lui sunt date pentru totdeauna.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 93,12-13a.14-15.17-18 (R.: cf. 14a)

R.: Mare este iubirea ta, Doamne, faţă de poporul tău!

12 Fericit este omul pe care îl dojeneşti tu, Doamne,

pe care îl înveţi prin Legea ta,

13a pentru ca să-l păstrezi netulburat

în ziua nenorocirii. R.

 

14 Pentru că Domnul nu este nepăsător faţă de poporul său

şi nu părăseşte moştenirea sa.

15 Se va face din nou judecată după dreptate,

de ea se vor bucura toţi cei cu inima curată. R.

 

18 Dacă Domnul nu mi-ar fi venit în ajutor,

sufletul meu ar fi ajuns curând în locuinţa tăcerii.

Când spun: „Mi se clatină piciorul!”

îndurarea ta, Doamne, mă susţine. R.

 


ALELUIA Mt 11,29ab

(Aleluia) Luaţi jugul meu asupra voastră şi învăţaţi de la mine,

căci sunt blând şi smerit cu inima, spune Domnul. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Cine se înalţă va fi umilit, iar cine se umileşte va fi înălţat.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 14,1.7-11

În acel timp, 1 Isus a intrat în casa unuia dintre fariseii de frunte, într-o zi de sâmbătă, ca să stea la masă. 7 Observând că invitaţii îşi alegeau locurile cele dintâi, le-a spus această asemănare: 8 „Când eşti invitat la nuntă, nu te aşeza în fruntea mesei, căci s-ar putea să fie invitat şi cineva mai de vază decât tine; 9 atunci cel care v-a invitat, şi pe tine şi pe el, va veni şi-ţi va spune: «Lasă-l pe el în locul acesta». Şi tu, ruşinat, te vei aşeza în locul cel din urmă. 10 Dimpotrivă, când eşti invitat, aşază-te pe locul cel din urmă. Atunci când va veni cel care te-a invitat, îţi va zice: «Prietene, poftim mai sus!» şi aceasta va fi o cinste pentru tine în ochii tuturor celorlalţi oaspeţi. 11 Căci cine se înalţă va fi umilit, iar cine se umileşte va fi înălţat!”

Cuvântul Domnului